Sas izolasyon teknoloji bayileri

IMG-2019072


Herşey den öncesi hiçbirşey den etkilenmeyen izolasyon teknolojisi uzun ömürlü olması dır.

SAS İZOLASYON YALITIM
Sas mikrofiber izolasyon deneysel mekale petkime olayları

Yüksek elastik modülüne ve kimyasal dirence sahiptirler.

SAS Mikrofiber malzeme Yoğunluk, g/cm3 Çekme mukavemeti, N/mm2 Elastik Mukaveti, N/mm2
Çekme dayanımı, MPa 2410 3100 3617
Çekme modülü, GPa 69 220 124
Kopmada uzama % 3.5 1.4 2.5
Yoğunluk (g/cm3) 2.54 1.75 1.48
Kimyasal olarak büyük polimer moleküllerinin doğrudan elde edilmesi mümkün

Olmaz. Öncelikle monomer adı verilen aktif grupların üretilmesi gerekir. Örneğin

Kimyasal formülü (CH3- CH3) olan etan molekülüne sıcaklık ve basınç uygulandığında

2 hidrojen atomunu kaybeder ve elektronların molekül içinde yeniden

Düzenlenmesiyle karbon atomları arasında çift bağ (CH2 = CH2) oluşur. Bu şekilde

Karbon atomunun dört enerji bağı doymuş olur ve monomeri” olarak

Adlandırılan kararlı bir bileşik elde edilir.
Monomerlerden polimerizasyon yoluyla polimer denilen yüksek moleküllü
Organik bileşikler elde etmek amacıyla bir reaktörde milyonlarca monomer, sıcaklığın
Ve basıncın etkisi altında tutulur. Belli katalizörlerin de mevcut olduğu bu ortamda,
Monomerleri oluşturan karbon atomlarının çift bağları yeniden düzenlenir ve karbon
Atomlarının her iki tarafında birer serbest bağ oluşturması suretiyle karbon atomlarının
Arasındaki çift bağ tek bağa dönüşür. Serbest bağlar başka monomerlerin serbest
Bağları ile bağlanır ve zincir şeklinde kararlı bir bileşik meydana gelir. Monomerin
Devamlı olarak bağlanması ile zincir gittikçe büyür ve reaksiyon zincirin serbest
Uçlarına bağlanan başıboş hidrojenlere rastlayıncaya kadar devam eder. Bu anda
Reaksiyon durur ve zincir tamamlanmış olur.
dayanıma, iyi darbe dayanımına ve kimyasal dirence sahip olurlar.

1) Yüksek özgül mukavemet: Yüksek mukavemet değerleri sağlayan
Malzemeler arasında en etkin olanlardan biridir.

2) Hafiflik: Birim alan ağırlığında hem takviyesiz plastiklere hem de
Metallere göre daha yüksek mukavemet değerleri sunmaktadır.

3) Tasarım esnekliği: Tasarımcının aklına gelebilecek her türlü
Karmaşık, basit, geniş, küçük, yapısal, estetik, dekoratif ya da, fonksiyonel
Amaçlı, olarak tasarlanabilir.

4) Boyutsal kararlılık: Çeşitli mekanik, çevresel baskılar altında termoset
POLİMER ürünler şekilllerini ve işlevselliklerini korumaktadır.

5) Yüksek dielektrik direnci: Göze çarpan elektrik yalıtım
Özellikleri, birçok bileşenin üretimi konusunda açık bir tercih nedenidir.

6) Korozyon dayanımı: Aktikorozif özelliği, diğer üretim
Malzemelerinden üstün olan niteliklerinden biridir.

7) Yüzey uygulamaları: Mikrofiber ürünlerde kullanılan monomer reçine, özel
Pigment katkıları ile renklendirilmek suretiyle, amaca uygun kendinden renkli
Olarak da üretilebilir.

8) Şeffaflık özelliği: Sas Mikrofiber, cam kadar ışık geçirgen olabilir. Tam şeffaf
Olması nedeni ile ışığı yayması sayesinde, difüze ışığın önem kazandığı
Seralarda ve güneş kolektörü yapımında önemli avantaj sağlar.

9)Beton yüzeylere uygulama imkanı: Beton yüzeylere, Sas Mikrofiber mükemmel
Yapışır. Özellikle betonun gözenekli olması nedeniyle, oluşturan ana
Malzemelerden polimer reçinenin beton gözeneklerinden sızması ve beton
Kütle içinde sertleşmesinden dolayı mükemmel bir yapışma sağlanır.

10)Ahşap yüzeylere uygulama imkanı: ahşap yüzeylere yapışma
Özelliğine sahiptir. Ancak ahşabın kuru olması ve termo ihtiva eden monomer
Reçine ile iyi bir şekilde emdirilmesi gerekir.

11)Demir yüzeylere uygulama imkanı: Demir yüzeydeki pas ve yağ kalıntıları
Temizlendikten sonra mikrofiber kaplanabilir. Bu sayede demir ve çelik
Yüzeyler, kaplanarak korozyon etkilerinden korunmaktadır.

12)Yanmazlık özelliği: Alev dayanımı, kullanılan monomer
Özelliğine bağlıdır. Alev dayanım özelliğinin arandığı yerlerde “alev
Dayanımlı” MONOMER kullanılmalıdır.

13)Kompozitler sıcaklıktan etkilenmezler: sAS ürünleri, termoset plastikler
Grubundan monomer reçineler ile yapıldığı için yumuşamaz ve şekil
Değiştirmez. Isı dayanıklılığı yüksektir.

14) İçine farklı malzemeler gömülebilir: Mikrofiber içine demir

Ahşap, halat, tel, mukavva, poliüretan sert köpük gibi malzemeler gömülerek
Ağır yük altındaki uygulama alanlarına Mekanik özellikleri farklılaştırılabilir.

15)Tamir edilebilirlik özelliği: tamir izlerinin görünmemesi için onarım işleminin
zemin üzerinde yapılması ya da onarımdan sonra zımpara veya boya
Yapılması gerekir

17) Tamir kesilme amaçla kullanılan aletlerin sert çelik veya elmas uçlu olması
Halinde daha iyi sonuç ile lokal tamir olacak alanlar bu yolla daha iyi sonuç alınmaktadır.

Kopma gerçekleşmeden önce görülen maksimum nokta
Çekme dayanımını gösteren noktadır. Çekme dayanımının birimi MPa olarak ifade
Edilir. Çekme dayanımıyla ilgili çeşitli hesaplamalar şöyledir:

TS = Fm / Wt

TSb = Fb / Wt

Eb = 100 ( Lb – L0 ) / L0

Se = Fe / Wt

Es = 100 ( Ls – L0 ) / L0

Fe = SeWt
Sy= Fy / Wt

Ey = 100 ( Ly – L0)/ L0

Fb = Kırılma noktasındaki kuvvet , N

Fe = Gerilme noktasındaki kuvvet, N

Fm = maksimum kuvvet , N

Fy = Akma noktasındaki kuvvet , N

L0 = Başlangıç test boyu , mm

Ls = Stresin oluştuğu noktadaki test uzunluğu ,mm

Ly = Akma noktasındaki test uzunluğu , mm

Se = Gerilim MPa

T = Numune kalınlığı , test boyundaki

W = Test numunesi genişliği

E= Elongation = % uzama

Eb = Elongation at break =Kopma anındaki uzama

Ey = Elongation at yield = Akma noktasındaki uzama

S = Stress : Gerilme

Sy = Stress at yield = Akma noktasında birim alana uygulanan kuvvet

TS = Tensile Strength = birim alana uygulanan kuvvet

TSb = Tensile Strength at break = Kopma anında birim alana uygulanan kuvvet

Δmax = max. Kopma mukavemeti

Δ50 = % 50 uzamadaki mukavemet

Δ100 = % 100 uzamadaki mukavemet

Δ200 = % 200 uzamadaki mukavemet

Δ300 = % 300 uzamadaki mukavemet
Eğme testinin amacı, üretilen numunenin eğme anındaki dayanımını bulmaktır.
Yine ISO standartlarına göre kesilmiş olan çubuk eğme cihazındaki iki sabit nokta
Üzerinde dururken, yukarıdan inen prob tarafından numuneye kuvvet uygulanır ve bu
Kuvvet sayesinde numune eğilir ve belli bir süre sonra kırılır. Kuvvet, numune
Kırılıncaya kadar uygulanmaya devam edilir. Test sonucunda v kuvveti esasına görede yaya yüksek ağır yük ortamlarında dayanımlı olduğunu göstermektedir.

Darbe Dayanımı

Darbe testinin amacı, numunenin belirli darbe şartları altındaki davranışını ve

Kırılganlığını veya dayanıklılığını belirlemektir. Deneylerde Izod ve Charpy darbe

Testleri yapılmıştır.
Izod Darbe Testi
Bu testte numune cihaza dik bir şekilde yerleştirilir, yukarıdan serbest bırakılan
Çekiç numuneye çarpar ve numunenin kırılmasına neden olur. Bu kırılma sırasında
Cihaz tarafından belirlenen enerji değeri, malzemenin sönümleyebileceği maksimum
Enerjiyi göstermektedir.

Numune ile ilgili parametreler cihaza girilmeden önce ISO standartlarına bağlı
Kalınarak belirlenir. Buna göre; numunenin eni, boyu, kalınlığı, çentikli veya çentiksiz
Oluşu ve uygulanacak yük miktarı ulaşılacak sonuç açısından büyük önem
Taşımaktadır.
ISO’ ya göre testte kullanılan
Numunenin boyu: 8 cm
Numunenin eni: 1cm
Numunenin kalınlığı: 0.4 mm
Olmalıdır. Uygulayacak yük miktarı (çekiç enerjisi) ise 7.5 kJ olmalıdır. Kullanılan
Numuneler çentiksiz numunelerdir.
Bu darbe deneyinde çekiç numuneye 124.4°’ lik bir açıyla gelerek çarpar ve
Numuneyi kırar. Bu kırılma anında okunulan değer Izod yöntemine göre numunenin
Darbe dayanımını vermektedir.
Test sonunda kırılma aşağıda verildiği şekilde değerlendirilir:
Tamamen kırılma : test sonunda numune tamamen kırılarak iki yada daha çok
Parçaya ayrılır.
Bağlandığı yerden kırılmak : Kırılma aparata bağlandığı noktada gerçekleşir.
İki parça birbirinden ayrılır.
Kısmen Kırılma : Kırılma , aparata bağlanma noktasında olur tamamen
Ayrılma olmaz.
Kırılma olmaz ; Kırılma olmaz yalnızca numune eğrilebilir.

Charpy Darbe Testi
Bu test, Izod darbe testiyle aynı şekilde uygulanmaktadır. Ama aralarında
Numunenin cihaza yerleştirilmesi, çekicin daha farklı olması, uygulanan enerjinin
Farklı olması ve çekicin numuneye farklı bir açıyla vurması gibi değişiklikler söz
Konusudur.
Charpy darbe testinde numune cihaza yatay bir şekilde yerleştirilir. Numuneler
Yine çentiksizdir ve Izod darbe testindeki numune boyutlarıyla aynı boyutlara
Sahiptirler. Kullanılan çekiç daha farklı bir yapıdadır. Bu yöntemde çekicin numuneye

Uygulaması gereken enerji 11 kJ’ dür. Ayrıca çekiç numuneye 160°’ lik bir açıyla
Gelerek çarpar ve numune kırılır. Bu kırılma anında okunulan değer Charpy yöntemine
Göre numunenin darbe dayanımını vermektedir. [23.7]
Monomer malzeme içinde yer alan fiber takviyeler
Yapının temel mukavemet elemanlarıdır. Düşük
Yoğunluklarının yanı sıra yüksek elastik modüle ve sertliğe
Sahip olan fiberler kimyasal korozyona da dirençlidir.
Ayrıca fiberlerin yüksek performanslı mühendislik

Malzemeleri olmalarının nedenleri aşağıda verilen
Özelliklere de bağlıdır
Üstün mikro yapısal özellikler, tane boyutlarının küçük
Oluşu, küçük çapta üretilmeleri.
Boy/çap oranı arttıkça matris malzeme tarafından
Fiberlere iletilen yük miktarının artması.
Elastik modülünün çok yüksek olması.
Yüksek çekme mukavemetine sahiptirler.
Isıl iletkenlikleri dirençleri düşüktür.
Kimyasal malzemelere karşı dirençlidirler.
Nem absorbe etme özellikleri yoktur.
Elektriği iletmezler.
Bu sorunun birden çok cevabı
Bulunmaktadır.
Taşıdığı karakteristik özellikleri ile diğer
Malzemelere göre birçok avantajları bulunan
Monomer malzemeler uzun ömürleri,
Hafiflikleri, yüksek kimyasal ve mekanik
Dayanımları gibi pek çok üstün
Özelliklerinden dolayı tercih edilirler.
MONOMER malzemelerin üretimiyle aşağıdaki

Özelliklerin Bu nedenler ile tercih edilmesidir.
-Mukavemet (Dayanım) -Elektrik iletkenlik
-Yorulma dayanımı -Akustik iletkenlik
-Aşınma dayanımı -Rijitlik
-Korozyon dayanımı -Hafiflik
-Kırılma tokluğu -Ekonomiklik
-Termal özellikler -Estetiklik
-Isıl iletkenlik
1. Yüksek mukavemet/yoğunluk
Oranı (Özgül Mukavemet): 32
Yüksek mukavemet değerlerine sahip lerdir. Geleneksel malzemelere
Göre mukavemet/yoğunluk oranları daha yüksek
Olma özelliğine sahiptir.
Isı iletimleri düşük olduğundan, izolasyon malzemesi olarak
Kullanılırlar.
Esneklik,
Sızdırmazlık (su izolasyonu),
U.V. ışınlarına dayanım
Yüksek elastisite modülü,
Yüksek mukavemet
Farklı biçimde bulunmaktadır. Bunlar; sürekli mikrofiberdir.
Cam elyafı özel olarak tasarlanmış ve dibinde küçük deliklerin bulunduğu özel bir
Ocaktan eritilmiş camın itilmesiyle üretilir.

Anlatılan test pekkimelerin başarılı sonucunda her türlü hava şartlarına,ağır yük yaya trafiğine uzun ömür yaşayabilmektedirler.Sas mikrofiber izolasyon malzemesi su izole dışında birçok karakterist özelliği gün yüzüne çıkmaktadır.Tüm birleşenlerinin 9 monomer 3 hücresel hibrid 1 ana omurga donatı ve teknikler ile çok güçlü izolasyon malzemesi olduğunu görmekteyiz.
Sas mikrofiberin 6 farklı amaca göre modeli vardır.
SAS İZOLASYON YALITIM TEKNOLOJİLERİ
İletişim:08505323833 www.sasizolasyon.com

ürün bilgisi

#izolasyon #izolasyondünyası #izolasyonmalzemesi #i̇zolasyon #izolasyonbakım #izolasyonu #izolasyondunyasi #izolasyongünleriÇatı izolasyon yalıtımDam izolasyon malzemesiDoğru Ev Yalıtımı Sizi Kışın Sıcak TutacakİzolasyonİZOLASYON malzeme fiyatıizolasyon nedirMersin izolasyonSas Mikrofiber izolasyon çözümleriSu İzolasyon Hizmeti Alınırken Dikkat Edilmesi GerekenlerSu izolasyon yalıtım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir