Polietilen tereftalat bazlı polyester elyaflar genellikle cam elyafıyla birlikte Kullanılırlar ve malzemeye daha yüksek sertlik, aşınma ve darbe mukavemeti Sağlar.[3] 1.3.4. Seramik Elyaflar Seramik elyaflar metal oksitlerden üretilmişlerdir. Yüksek termal dayanıma, Yüksek elastik modülüne ve kimyasal dirence sahiptirler. Genellikle alüminyumoksit, Alüminyum-bor-silikat, alüminyum-bor-krom’dan üretilirler. Genellikle bez ve keçe Formunda üretilirler.[3] Uygulamada en önemli kompozitler, elyaf takviyeli kompozitlerdir. [2] Tablo 1.1: Bazı lif takviyeli polimer kompozitlerin özellikleri [2] Malzeme Yoğunluk, g/cm3 Çekme mukavemeti, N/mm2 Elastik Mukaveti, N/mm2 Karbon lifi-epoksi 1.5-1.8 1860 145000 Kevlar-epoksi 2.36 2240 76000 Boron lifi-epoksi 1.4 1240 176000 Tablo 1.2: Kompozitlerde kullanılan elyaf çeşitlerinin özelliklerine göre kıyaslaması [1,4] Özellik E Camı Karbon (HT türü) Aramid (Kevlar 49) Çekme dayanımı, MPa 2410 3100 3617 Çekme modülü, GPa 69 220 124 Kopmada uzama % 3.5 1.4 2.5 Yoğunluk (g/cm3) 2.54 1.75 1.48 Kimyasal olarak büyük polimer moleküllerinin doğrudan elde edilmesi mümkün Olmaz. Öncelikle monomer adı verilen aktif grupların üretilmesi gerekir. Örneğin Kimyasal formülü (CH3- CH3) olan etan molekülüne sıcaklık ve basınç uygulandığında 2 hidrojen atomunu kaybeder ve elektronların molekül içinde yeniden Düzenlenmesiyle karbon atomları arasında çift bağ (CH2 = CH2) oluşur. Bu şekilde Karbon atomunun dört enerji bağı doymuş olur ve “etilen monomeri” olarak Adlandırılan kararlı bir bileşik elde edilir. [8] Monomerlerden polimerizasyon yoluyla polimer denilen yüksek moleküllü Organik bileşikler elde etmek amacıyla bir reaktörde milyonlarca monomer, sıcaklığın Ve basıncın etkisi altında tutulur. Belli katalizörlerin de mevcut olduğu bu ortamda, Monomerleri oluşturan karbon atomlarının çift bağları yeniden düzenlenir ve karbon Atomlarının her iki tarafında birer serbest bağ oluşturması suretiyle karbon atomlarının Arasındaki çift bağ tek bağa dönüşür. Serbest bağlar başka monomerlerin serbest Bağları ile bağlanır ve zincir şeklinde kararlı bir bileşik meydana gelir. Monomerin Devamlı olarak bağlanması ile zincir gittikçe büyür ve reaksiyon zincirin serbest Uçlarına bağlanan başıboş hidrojenlere rastlayıncaya kadar devam eder. Bu anda Reaksiyon durur ve zincir tamamlanmış olur. [8] 172-344 MPa dayanıma, iyi darbe dayanımına ve kimyasal dirence sahip olurlar. 1) Yüksek özgül mukavemet: Kompozitler yüksek mukavemet değerleri sağlayan Malzemeler arasında en etkin olanlardan biridir. 2) Hafiflik: Kompozitler birim alan ağırlığında hem takviyesiz plastiklere hem de Metallere göre daha yüksek mukavemet değerleri sunmaktadır. 3) Tasarım esnekliği: Kompozitler bir tasarımcının aklına gelebilecek her türlü Karmaşık, basit, geniş, küçük, yapısal, estetik, dekoratif ya da, fonksiyonel Amaçlı, olarak tasarlanabilir. 4) Boyutsal kararlılık: Çeşitli mekanik, çevresel baskılar altında termoset Kompozit ürünler şekilllerini ve işlevselliklerini korumaktadır. 5) Yüksek dielektrik direnci: Kompozitlerin göze çarpan elektrik yalıtım Özellikleri, birçok bileşenin üretimi konusunda açık bir tercih nedenidir. 6) Korozyon dayanımı: Kompozitlerin aktikorozif özelliği, diğer üretim Malzemelerinden üstün olan niteliklerinden biridir. 7) Kalıplama kolaylığı: Kompozit ürünler, çelik türündeki geleneksel Malzemelerde karşılaşılan birçok parçanın birleştirilmesi ve sonradan monte Edilmesi işlemini tek parçada kalıplama olanağı ile ortadan kaldırmaktadır. 8) Yüzey uygulamaları: Kompozit ürünlerde kullanılan polyester reçine, özel Pigment katkıları ile renklendirilmek suretiyle, amaca uygun kendinden renkli Olarak da üretilebilir. 9) Şeffaflık özelliği: Kompozitler, cam kadar ışık geçirgen olabilir. Tam şeffaf Olması nedeni ile ışığı yayması sayesinde, difüze ışığın önem kazandığı Seralarda ve güneş kolektörü yapımında önemli avantaj sağlar. 10)Beton yüzeylere uygulama imkanı: Beton yüzeylere, kompozitler mükemmel Yapışır. Özellikle betonun gözenekli olması nedeniyle, kompoziti oluşturan ana Malzemelerden polyester reçinenin beton gözeneklerinden sızması ve beton Kütle içinde sertleşmesinden dolayı mükemmel bir yapışma sağlanır. 11)Ahşap yüzeylere uygulama imkanı: Kompozitler ahşap yüzeylere yapışma Özelliğine sahiptir. Ancak ahşabın kuru olması ve stiren ihtiva eden polyester Reçine ile iyi bir şekilde emdirilmesi gerekir. 12)Demir yüzeylere uygulama imkanı: Demir yüzeydeki pas ve yağ kalıntıları Temizlendikten sonra kompozitlerle kaplanabilir. Bu sayede demir ve çelik Yüzeyler, kompozitlerle kaplanarak korozyon etkilerinden korunmaktadır. 13)Yanmazlık özelliği: Kompozitlerin alev dayanımı, kullanılan polyesterin Özelliğine bağlıdır. Alev dayanım özelliğinin arandığı yerlerde “alev Dayanımlı” polyester kullanılmalıdır. 14)Kompozitler sıcaklıktan etkilenmezler: Kompozit ürünler, termoset plastikler Grubundan polyester reçineler ile yapıldığı için yumuşamaz ve şekil Değiştirmez. Isı dayanıklılığı kullanılan polyester reçinenin cinsine bağlıdır. 15)Kompozitler içine farklı malzemeler gömülebilir: Kompozitler içine demir Ahşap, halat, tel, mukavva, poliüretan sert köpük gibi malzemeler gömülerek Mekanik özellikleri farklılaştırılabilir. 16)Tamir edilebilirlik özelliği: tamir izlerinin görünmemesi için onarım işleminin Bir kalıp üzerinde yapılması ya da onarımdan sonra zımpara veya boya Yapılması gerekir 17)Kompozitler kesilip delinebilir: Kompozitler, tahta gibi kolayca kesilir, delinir, Zımparalanır. Bu amaçla kullanılan aletlerin sert çelik veya elmas uçlu olması Halinde daha iyi sonuç alınmaktadır. Tablo 4.1 : Değişik cam elyafı oranlı takviyeli polyester özelliklerinin çelik ve Alüminyum ile karşılaştırılması [22] 4.1. Doymamış Polyester Reçinesi Üretimi Bir alkol ile bir asidin reaksiyona girmesiyle bir ester ve su oluşturmaktadır. Bu Reaksiyon geri dönüşümlü bir denge işlemidir. [7] Şekil 4.1: Basit bir ester üretim reaksiyonu. [7] Özellikler Cam Cam Takviyeli Polyester Diğer Malzeme Cam Doymamış Keçe Keçe Dokun. Fitil Çelik Alüminyum Lifi Polyester % 30 %40 %60 Özgül Ağırlık (g/cm3) 2.57 1.20 1.5 1.6 1.8 7.8 2.7 Isıl Genleşme Katsayısı 5-7 100 25 20 12 12.5 23 Isı İletkenlik Katsayısı 0.74 0.13 0.21 0.23 0.26 39 150 Özgül Isı 0.17 0.39 0.31 0.28 0.22 0.16 0.23 E-Modülü (MPa) 70000 4000 8000 10000 19000 200000 70000 - 50000 Çekme Dayanımı ( (MPa) 3000 60 100 140 350 350 120 Eğilme Dayanımı (MPa) _ 100 190 240 440 400 200 Basınç Dayanımı (MPa) _ 100 150 180 290 400 200 7.3. Karakterizasyon İşlemleri İçin Numunelerin Hazırlanması Karakterizasyon işlemlerinde el yatırması yöntemiyle hazırlanan numuneler Uygun şekillerde kesilerek mekanik değerlerine bakılmıştır. Mekanik testlerde Numunelerin çekme, eğme ve darbe mukavemetleri ölçülmüştür. Ayrıca el Yatırmasında üretilen laminantların içeriğine de bakılarak ne kadar cam elyaf ve ne Kadar polyester içerdiği cam oranı tayini testi yapılarak belirlenmiştir. 7.3.1. Cam Oranı Tayini Yaptığımız çalışmada, cam- polyester ve dolgu malzemesi arasındaki oranı Doğrulamak adına cam oranı tayini testi yapılmıştır. Bu testin amacı, numuneden Alınan parçanın ilk ağırlığı ve etüve konulduktan sonraki ağırlığı arasında bir ilişki Kurulmasıdır. El yatırması işlemi ile hazırlanan laminantlardan istenilen cam oranına sahip Olup olmadığını bulabilmek için, hazırlanan her bir laminantın birer numunesinden bir Parça alınır ve bu parçalar alüminyum folyo içerisine sarılarak hassas tartıda tartılır. Daha sonra bu hazırlanan numuneler etüvde 610-615oC sıcaklıkta yarım saat ile bir Saat arasında tutulur ve burada reçinenin yanması sağlanır. Yanan reçinenin ardından, Numuneler alınır ve soğumalarını beklenir. Soğuduktan sonra, alüminyum folyo İçindekilerle tekrardan hassas teraziye konulur. Etüve konulmadan önce alınan değerle Yani ilk değer, etüvden alındıktan sonra ölçülen yani son değer birbirlerinden Çıkartılarak numune içindeki cam elyaf miktarı bulunmuş olur. Zaten etüvden alınan Numune sadece cam elyaf içermektedir, çünkü etüvde diğer bütün organik bileşikler Yanmaktadır. Böylece ilk tartımla bu son tartım oranlanarak cam elyaf yüzdesi Hesaplanır. 7.3.2. Çekme Dayanımı [23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5] Çekme testinin amacı; üretilen numunenin maksimum çekme mukavemetinin Hesaplanmasıdır. İlk olarak bu test için özel kesilmiş numuneler hazırlanmaktadır. Bu Numunelerin boyutları; ISO 527-1’de belirtildiği gibi standartlara uygun olarak Kesilmektedir. Bu standarda göre: Şekil 7.13: Test boyu(L, mm)-Numune Kalınlığı-Kalıp Boyu (A, mm)-Kalıp Genişliği B, mm) Test boyu,L Numune Kalınlığı Kalıp Boyu, A Kalıp Genişliği, B Tip 1 25mm+/-0.5 mm 2mm+/-0.2 mm 115 25+/-1.0 Tip 2 20mm+/-0.5 mm 2mm+/-0.2 mm 75 12.5+/-1.0 Tip 3 10mm+/-0.5 mm 2mm+/-0.2 mm 50 8.5+/-0.5 Tip 4 10mm+/-0.5 mm 1mm+/-0.1 mm 35 6+/-0.5 Numune boyutları yukarıdaki gibi belirlenmiştir. Bu şekilde gösterilen bir çekme numunesinin kesildiğinde sahip olacağı şekildir. Her bir test için kesilmesi gereken numune sayısı 5 adettir. Bu 5 numune çekme Cihazına (Zwick Z100) yerleştirilmeden önce; bilgisayara girilmek üzere kalınlıkları Ve genişlikleri ölçülmektedir. Bu ölçüm numune boyunca 3 yerden (iki baştan ve ortadan) alınır ve bu 3 Değerden en küçüğü bilgisayar verisi olarak kabul edilir. En küçük değerin baz Alınmasının nedeni, numunenin deney esnasında kopmasının bu zayıf noktadan Gerçekleşeceği düşünülmektedir. Numunelerin verilerini bilgisayar girdikten sonra; numune çekme cihazının Çenelerine paralel olacak şekilde takılır. Ekstansometrenin çeneleri test boyuna (L) Ayarlandıktan sonra numuneye tutturulur. Test programına numune kalınlığı ve Genişliği girilir. Test hızı ayarlanır. Burada test hızı zamanla ve sabit bir artış oranıyla Uygulanmaktadır. Bu grafiklere göre; kopma gerçekleşmeden önce görülen maksimum nokta Çekme dayanımını gösteren noktadır. Çekme dayanımının birimi MPa olarak ifade Edilir. Çekme dayanımıyla ilgili çeşitli hesaplamalar şöyledir: TS = Fm / Wt TSb = Fb / Wt Eb = 100 ( Lb – L0 ) / L0 Se = Fe / Wt Es = 100 ( Ls – L0 ) / L0 Fe = SeWt Sy= Fy / Wt Ey = 100 ( Ly – L0)/ L0 Fb = Kırılma noktasındaki kuvvet , N Fe = Gerilme noktasındaki kuvvet, N Fm = maksimum kuvvet , N Fy = Akma noktasındaki kuvvet , N L0 = Başlangıç test boyu , mm Ls = Stresin oluştuğu noktadaki test uzunluğu ,mm Ly = Akma noktasındaki test uzunluğu , mm Se = Gerilim MPa T = Numune kalınlığı , test boyundaki W = Test numunesi genişliği E= Elongation = % uzama Eb = Elongation at break =Kopma anındaki uzama Ey = Elongation at yield = Akma noktasındaki uzama S = Stress : Gerilme Sy = Stress at yield = Akma noktasında birim alana uygulanan kuvvet TS = Tensile Strength = birim alana uygulanan kuvvet TSb = Tensile Strength at break = Kopma anında birim alana uygulanan kuvvet Δmax = max. Kopma mukavemeti Δ50 = % 50 uzamadaki mukavemet Δ100 = % 100 uzamadaki mukavemet Δ200 = % 200 uzamadaki mukavemet Δ300 = % 300 uzamadaki mukavemet [23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5] Eğme testinin amacı, üretilen numunenin eğme anındaki dayanımını bulmaktır. Yine ISO standartlarına göre kesilmiş olan çubuk eğme cihazındaki iki sabit nokta Üzerinde dururken, yukarıdan inen prob tarafından numuneye kuvvet uygulanır ve bu Kuvvet sayesinde numune eğilir ve belli bir süre sonra kırılır. Kuvvet, numune Kırılıncaya kadar uygulanmaya devam edilir. Bu test için ISO 178 standardına göre cihaza gerekli parametreler girilmelidir. Bu parametreler ISO standardına göre: Numune uzunluğu: 8 mm Numune genişliği: 1mm Numune kalınlığı: 4 cm Olmalıdır. Numune standartlara göre kesilmeli, dikdörtgen olmalıdır; uçları Yuvarlatılmamalıdır. Ölçülen kalınlık değerine göre; cihazın iki sabit mesneti Arasındaki mesafe ve probun hızı ayarlanmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra; numune iki Mesnetin üzerine yerleştirilir ve numunenin tam ortasına yük uygulanır. Kuvvetin Uygulandığı sırada numune kırılmadan önce, numunenin dayandığı maksimum eğilme Gerilmesi eğilme dayanımını verir. [23.6] 7.3.4. Darbe Dayanımı Darbe testinin amacı, numunenin belirli darbe şartları altındaki davranışını ve Kırılganlığını veya dayanıklılığını belirlemektir. Deneylerde Izod ve Charpy darbe Testleri yapılmıştır. 7.3.4.1. Izod Darbe Testi [23.8] Bu testte numune cihaza dik bir şekilde yerleştirilir, yukarıdan serbest bırakılan Çekiç numuneye çarpar ve numunenin kırılmasına neden olur. Bu kırılma sırasında Cihaz tarafından belirlenen enerji değeri, malzemenin sönümleyebileceği maksimum Enerjiyi göstermektedir. Numune ile ilgili parametreler cihaza girilmeden önce ISO standartlarına bağlı Kalınarak belirlenir. Buna göre; numunenin eni, boyu, kalınlığı, çentikli veya çentiksiz Oluşu ve uygulanacak yük miktarı ulaşılacak sonuç açısından büyük önem Taşımaktadır. ISO’ ya göre testte kullanılan Numunenin boyu: 8 cm Numunenin eni: 1cm Numunenin kalınlığı: 0.4 mm Olmalıdır. Uygulayacak yük miktarı (çekiç enerjisi) ise 7.5 kJ olmalıdır. Kullanılan Numuneler çentiksiz numunelerdir. Bu darbe deneyinde çekiç numuneye 124.4°’ lik bir açıyla gelerek çarpar ve Numuneyi kırar. Bu kırılma anında okunulan değer Izod yöntemine göre numunenin Darbe dayanımını vermektedir. Test sonunda kırılma aşağıda verildiği şekilde değerlendirilir: • Tamamen kırılma : test sonunda numune tamamen kırılarak iki yada daha çok Parçaya ayrılır. • Bağlandığı yerden kırılmak : Kırılma aparata bağlandığı noktada gerçekleşir. İki parça birbirinden ayrılır. • Kısmen Kırılma : Kırılma , aparata bağlanma noktasında olur tamamen Ayrılma olmaz. • Kırılma olmaz ; Kırılma olmaz yalnızca numune eğrilebilir. [23.8] 7.3.4.2. Charpy Darbe Testi [23.7] Bu test, Izod darbe testiyle aynı şekilde uygulanmaktadır. Ama aralarında Numunenin cihaza yerleştirilmesi, çekicin daha farklı olması, uygulanan enerjinin Farklı olması ve çekicin numuneye farklı bir açıyla vurması gibi değişiklikler söz Konusudur. Charpy darbe testinde numune cihaza yatay bir şekilde yerleştirilir. Numuneler Yine çentiksizdir ve Izod darbe testindeki numune boyutlarıyla aynı boyutlara Sahiptirler. Kullanılan çekiç daha farklı bir yapıdadır. Bu yöntemde çekicin numuneye Uygulaması gereken enerji 11 kJ’ dür. Ayrıca çekiç numuneye 160°’ lik bir açıyla Gelerek çarpar ve numune kırılır. Bu kırılma anında okunulan değer Charpy yöntemine Göre numunenin darbe dayanımını vermektedir. [23.7] Matriks malzeme içinde yer alan fiber takviyeler kompozit Yapının temel mukavemet elemanlarıdır. Düşük Yoğunluklarının yanı sıra yüksek elastik modüle ve sertliğe Sahip olan fiberler kimyasal korozyona da dirençlidir.  Ayrıca fiberlerin yüksek performanslı mühendislik Malzemeleri olmalarının nedenleri aşağıda verilen Özelliklere de bağlıdır Üstün mikro yapısal özellikler, tane boyutlarının küçük Oluşu, küçük çapta üretilmeleri.  Boy/çap oranı arttıkça matris malzeme tarafından Fiberlere iletilen yük miktarının artması.  Elastik modülünün çok yüksek olması. Yüksek çekme mukavemetine sahiptirler.  Isıl dirençleri düşüktür.  Kimyasal malzemelere karşı dirençlidirler.  Nem absorbe etme özellikleri yoktur.  Elektriği iletmezler. Bu sorunun birden çok cevabı Bulunmaktadır.  Taşıdığı karakteristik özellikleri ile diğer Malzemelere göre birçok avantajları bulunan Kompozit malzemeler uzun ömürleri, Hafiflikleri, yüksek kimyasal ve mekanik Dayanımları gibi pek çok üstün Özelliklerinden dolayı tercih edilirler. Kompozit malzemelerin üretimiyle aşağıdaki Özelliklerin biri veya birkaçının geliştirilmesi Amaçlanmaktadır: -Mukavemet (Dayanım) -Elektrik iletkenlik -Yorulma dayanımı -Akustik iletkenlik -Aşınma dayanımı -Rijitlik -Korozyon dayanımı -Hafiflik -Kırılma tokluğu -Ekonomiklik -Termal özellikler -Estetiklik -Isıl iletkenlik 1. Yüksek mukavemet/yoğunluk Oranı (Özgül Mukavemet): 32 Yüksek mukavemet değerlerine sahip Kompozitler üretilebilir. Geleneksel malzemelere Göre mukavemet/yoğunluk oranları daha yüksek Olabilir. Örneğin: Yüksek mekanik özelliklere sahip Kompozit profiller üretilebilmekte ve Konstrüksiyonlarda kullanılabilmektedir. 2. Yüksek rijitlik/yoğunluk oranı (Özgül Rijitlik): Rijitlik/yoğunluk oranı yüksek kompozitler Üretilebilir. 3. Hafiflik: Plastik esaslı kompozitler, geleneksel Malzemelere göre hem daha hafiftirler hem de Daha yüksek mukavemet değerlerine Sahiptirler. Kompozit malzemeden üretilen bir Profil kesit, muadili bir çelik profilin ortalama ¼ ‘ ü ağırlığındadır. Kompozitlerin yüksek elektrik yalıtım Özellikleri, birçok makine elemanının İmalatında tercih nedeni olmaktadır. Ayrıca, elektrik-elektronik sektöründe Yaygın olarak kullanılırlar. Örnek: Trafo, kablo, plaka gibi elemanların Üretiminde yaygın olarak kullanılırlar. Kompozitlerin Sağladığı Başlıca Avantajla  Çevre şartlarına karşı kompozitlerin antikorrozif özellikleri, diğer malzemelere göre çok Üstündür.  Yüksek kimyevi direnç yeteneği sayesinde kompozit malzemeler kimyasal tesislerde ve Diğer kimyasal korozyon riski taşıyan alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.  Kimyevi madde depolama tanklarından platform ve yürüme yollarına kadar birçok alanda Kullanılırlar. Kompozitlerin Sağladığı Başlıca Avantajlar: 36 5. Korozyon dayanım Özellikle, betonun gözenekli olması Nedeniyle, kompozitin ana bileşenlerinden Polyesterin betonun gözeneklerine Sızmasından dolayı iyi bir yapışma sağlanır. Kompozitlerin Sağladığı Başlıca Avantajlar: 42 11. Beton yüzeylere uygulama Kompozitler ahşap yüzeylere koruyucu Ve kaplama olarak kullanılır. Ancak Ahşap kuru olması halinde, polyester Reçineye katkı yapılarak iyi bir Yapışma sağlanması gerekir. Kompozitlerin Sağladığı Başlıca Avantajlar: 43 12. Ahşap yüzeylere uygulama: Metal yüzeyindeki pas ve yağ kalıntıları Temizlendikten sonra kompozitlerle Kaplanabilir.  Bu sayede demir ve çelik yüzeyler Korozyondan korunabilir. Kompozitlerin Sağladığı Başlıca Avantajlar: 44 13. Metal yüzeylere uygulama Kompozitler ahşap yüzeylere koruyucu Ve kaplama olarak kullanılır. Ancak Ahşap kuru olması halinde, polyester Reçineye katkı yapılarak iyi bir Yapışma sağlanması gerekir.  Kompozitlerin alev dayanımı, kullanılan polyesterin özelliğine Bağlıdır. Kompozit bileşenlerinin özelliklerine göre yanmaya Karşı dirençleri artırılabilir.  Isı iletimleri düşük olduğundan, izolasyon malzemesi olarak Kullanılırlar.  Kimyasal katkılarla alev dayanımları iyileştirilebilir. Alev Geciktirme, ilerletmeme ve kendiliğinden sönme özelliklerine Sahip kompozit malzemelerin yangın esnasında çıkardığı zehirli Gaz oranı minimum seviyededir. Bu özellikleri ile yangın Merdiveni gibi kritik güvenlik noktalarında kullanılırlar. Bilhassa termoset plastik grubundan Polyester reçine esaslı kompozitler Yumuşamak suretiyle şekil Değiştirmezler. Isıl dayanımları Hasar görmeleri halinde tamir edilebilirler. Onarım işleminde bir kalıp kullanılır. Onarım sonrası zımpara ve boya yapılır. Geniş renk ve desen seçenekleri, 19. Esneklik, 20. Sızdırmazlık (su izolasyonu), 21. U.V. ışınlarına dayanım, Geniş renk ve desen seçenekleri, 19. Esneklik, 20. Sızdırmazlık (su izolasyonu), 21. U.V. ışınlarına dayanım, Günümüzde kompozit yapılarda kullanılan en önemli takviye malzemeleri sürekli Elyaflardır.  Sürekli elyaflar, özellikle modern kompozitlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.  Elyaf takviyeler, kompozitin temel mukavemet elemanları olup,  Düşük yoğunluk,  Yüksek elastisite modülü,  Yüksek mukavemet,  Sertlik Gibi özelliklere sahip olmaları gerekir. Küçük çapta üretildikleri ve iç yapı tane Boyutları küçük olduğu için malzeme kusurları Minimize edilmiştir. Bu nedenle üstün Mikroyapısal özelliklere sahiptirler. Bundan Dolayı Elastisite modülleri ve Mukavemetleri yüksektir. 2. Lif boyu/çap oranı büyük olduğundan matris Tarafından elyafa iletilen yük miktarı da Artmaktadır. 3.2. Cam Elyaf Takviyeli Polyesterler (CTP) Kompozit malzemelerde kullanılan elyafların fiziksel biçimleri, oluşturulan yeni Malzemenin özellikleri üzerinde çok önemli bir faktördür. Takviyeler temel olarak üç Farklı biçimde bulunmaktadır. Bunlar; parçacıklar, süreksiz ve sürekli elyaflardır. Parçacıklar genelde küresel bir biçimde olmamasına rağmen her yönde yaklaşık olarak Eşit boyutlardadır. Çakıl, mikro balonlar ve reçine tozu parçacık takviyelerine örnekler Arasında sayılabilir. Takviye malzemelerinin bir boyutu diğer boyutlarına göre daha Fazla olduğunda elyaflardan söz edilmeye başlanır. Süreksiz elyaflar (doğranmış Elyaflar, öğütülmüş elyaflar veya whiskers püskül) birkaç milimetreden birkaç Santimetreye kadar değişen ölçülerde olabilmektedir. Çoğu lifin çapı birkaç Mikrometreyi geçmemektedir. Bu nedenle elyafın parçacık halden lif haline geçişi için Çok fazla bir uzunluğa gerek yoktur [15]. Sürekli elyaflar ise tel sarma yöntemi gibi yöntemlerde kesilmeden ip şeklinde Kullanılmaktadır. Elyaflar en yüksek mekanik özelliklerini enlerinden daha çok Boylarına gösterir. Bu özellikler kompozit malzemelerin metallerde rastlanmayan aşırı Anisotropik malzeme özelliği göstermelerine neden olur. Bu nedenle tasarım aşamasında Elyafların reçine içindeki yerleşimleri ve geometrilerini göz önünde bulundurmak çok Önemlidir. Malzemenin anisotropik özelliği tasarım aşamasında ürünün uygun yerinde Kullanılarak avantaja dönüşebilir. Bazı durumlarda malzemenin dayanımı artırmak, tüm yönlerde eşit mukavemet elde Etmek için elyaflar kumaş olarak dokunur. Sürekli liflerle hazırlanan dokuma elyaf Kumaşlarının farklı amaçlar için geliştirilmiş türleri vardır. Bu türler Şekil 3.2’de Verilmiştir. Cam elyafının günümüzde en çok kullanılan ve geçerli takviye malzemesidir. Cam elyafı silika, kolemanit, alüminyum oksit, soda gibi cam üretim maddelerinden Üretilmektedir. Cam elyafı, elyaf takviyeli kompozitler arasında en bilinen ve Kullanılandır [16]. Cam elyafı özel olarak tasarlanmış ve dibinde küçük deliklerin bulunduğu özel bir Ocaktan eritilmiş camın itilmesiyle üretilir. Bu ince lifler soğutulduktan sonra Makaralara sarılarak kompozit hammaddesi olarak nakliye edilir. Özellikle cam elyafı İle matris arası yapışma gücünü arttıran “silan” bazlı ve elyaf üzerinde ince film Oluşturan kimyasalların sonra kullanım sahaları artmıştır [15]. Elyaflar işlem sırasında dayanıklılıklarının %50‘sini kaybetmelerine rağmen son derece Sağlamdırlar. Cam elyafı halen aramid ve karbon elyaflarından daha yüksek dayanıklılık Özelliğine sahiptir.

Polietilen tereftalat bazlı polyester elyaflar genellikle cam elyafıyla birlikte Kullanılırlar ve malzemeye daha yüksek sertlik, aşınma ve darbe mukavemeti Sağlar.[3] 1.3.4. Seramik Elyaflar Seramik elyaflar metal oksitlerden üretilmişlerdir. Yüksek termal dayanıma, Yüksek elastik modülüne ve kimyasal dirence sahiptirler. Genellikle alüminyumoksit, Alüminyum-bor-silikat, alüminyum-bor-krom’dan üretilirler. Genellikle bez ve keçe Formunda üretilirler.[3] Uygulamada en önemli kompozitler, elyaf takviyeli kompozitlerdir. [2] Tablo 1.1: Bazı lif takviyeli polimer kompozitlerin özellikleri [2] Malzeme Yoğunluk, g/cm3 Çekme mukavemeti, N/mm2 Elastik Mukaveti, N/mm2 Karbon lifi-epoksi 1.5-1.8 1860 145000 Kevlar-epoksi 2.36 2240 76000 Boron lifi-epoksi 1.4 1240 176000 Tablo 1.2: Kompozitlerde kullanılan elyaf çeşitlerinin özelliklerine göre kıyaslaması [1,4] Özellik E Camı Karbon (HT türü) Aramid (Kevlar 49) Çekme dayanımı, MPa 2410 3100 3617 Çekme modülü, GPa 69 220 124 Kopmada uzama % 3.5 1.4 2.5 Yoğunluk (g/cm3) 2.54 1.75 1.48 Kimyasal olarak büyük polimer moleküllerinin doğrudan elde edilmesi mümkün Olmaz. Öncelikle monomer adı verilen aktif grupların üretilmesi gerekir. Örneğin Kimyasal formülü (CH3- CH3) olan etan molekülüne sıcaklık ve basınç uygulandığında 2 hidrojen atomunu kaybeder ve elektronların molekül içinde yeniden Düzenlenmesiyle karbon atomları arasında çift bağ (CH2 = CH2) oluşur. Bu şekilde Karbon atomunun dört enerji bağı doymuş olur ve “etilen monomeri” olarak Adlandırılan kararlı bir bileşik elde edilir. [8] Monomerlerden polimerizasyon yoluyla polimer denilen yüksek moleküllü Organik bileşikler elde etmek amacıyla bir reaktörde milyonlarca monomer, sıcaklığın Ve basıncın etkisi altında tutulur. Belli katalizörlerin de mevcut olduğu bu ortamda, Monomerleri oluşturan karbon atomlarının çift bağları yeniden düzenlenir ve karbon Atomlarının her iki tarafında birer serbest bağ oluşturması suretiyle karbon atomlarının Arasındaki çift bağ tek bağa dönüşür. Serbest bağlar başka monomerlerin serbest Bağları ile bağlanır ve zincir şeklinde kararlı bir bileşik meydana gelir. Monomerin Devamlı olarak bağlanması ile zincir gittikçe büyür ve reaksiyon zincirin serbest Uçlarına bağlanan başıboş hidrojenlere rastlayıncaya kadar devam eder. Bu anda Reaksiyon durur ve zincir tamamlanmış olur. [8] 172-344 MPa dayanıma, iyi darbe dayanımına ve kimyasal dirence sahip olurlar. 1) Yüksek özgül mukavemet: Kompozitler yüksek mukavemet değerleri sağlayan Malzemeler arasında en etkin olanlardan biridir. 2) Hafiflik: Kompozitler birim alan ağırlığında hem takviyesiz plastiklere hem de Metallere göre daha yüksek mukavemet değerleri sunmaktadır. 3) Tasarım esnekliği: Kompozitler bir tasarımcının aklına gelebilecek her türlü Karmaşık, basit, geniş, küçük, yapısal, estetik, dekoratif ya da, fonksiyonel Amaçlı, olarak tasarlanabilir. 4) Boyutsal kararlılık: Çeşitli mekanik, çevresel baskılar altında termoset Kompozit ürünler şekilllerini ve işlevselliklerini korumaktadır. 5) Yüksek dielektrik direnci: Kompozitlerin göze çarpan elektrik yalıtım Özellikleri, birçok bileşenin üretimi konusunda açık bir tercih nedenidir. 6) Korozyon dayanımı: Kompozitlerin aktikorozif özelliği, diğer üretim Malzemelerinden üstün olan niteliklerinden biridir. 7) Kalıplama kolaylığı: Kompozit ürünler, çelik türündeki geleneksel Malzemelerde karşılaşılan birçok parçanın birleştirilmesi ve sonradan monte Edilmesi işlemini tek parçada kalıplama olanağı ile ortadan kaldırmaktadır. 8) Yüzey uygulamaları: Kompozit ürünlerde kullanılan polyester reçine, özel Pigment katkıları ile renklendirilmek suretiyle, amaca uygun kendinden renkli Olarak da üretilebilir. 9) Şeffaflık özelliği: Kompozitler, cam kadar ışık geçirgen olabilir. Tam şeffaf Olması nedeni ile ışığı yayması sayesinde, difüze ışığın önem kazandığı Seralarda ve güneş kolektörü yapımında önemli avantaj sağlar. 10)Beton yüzeylere uygulama imkanı: Beton yüzeylere, kompozitler mükemmel Yapışır. Özellikle betonun gözenekli olması nedeniyle, kompoziti oluşturan ana Malzemelerden polyester reçinenin beton gözeneklerinden sızması ve beton Kütle içinde sertleşmesinden dolayı mükemmel bir yapışma sağlanır. 11)Ahşap yüzeylere uygulama imkanı: Kompozitler ahşap yüzeylere yapışma Özelliğine sahiptir. Ancak ahşabın kuru olması ve stiren ihtiva eden polyester Reçine ile iyi bir şekilde emdirilmesi gerekir. 12)Demir yüzeylere uygulama imkanı: Demir yüzeydeki pas ve yağ kalıntıları Temizlendikten sonra kompozitlerle kaplanabilir. Bu sayede demir ve çelik Yüzeyler, kompozitlerle kaplanarak korozyon etkilerinden korunmaktadır. 13)Yanmazlık özelliği: Kompozitlerin alev dayanımı, kullanılan polyesterin Özelliğine bağlıdır. Alev dayanım özelliğinin arandığı yerlerde “alev Dayanımlı” polyester kullanılmalıdır. 14)Kompozitler sıcaklıktan etkilenmezler: Kompozit ürünler, termoset plastikler Grubundan polyester reçineler ile yapıldığı için yumuşamaz ve şekil Değiştirmez. Isı dayanıklılığı kullanılan polyester reçinenin cinsine bağlıdır. 15)Kompozitler içine farklı malzemeler gömülebilir: Kompozitler içine demir Ahşap, halat, tel, mukavva, poliüretan sert köpük gibi malzemeler gömülerek Mekanik özellikleri farklılaştırılabilir. 16)Tamir edilebilirlik özelliği: tamir izlerinin görünmemesi için onarım işleminin Bir kalıp üzerinde yapılması ya da onarımdan sonra zımpara veya boya Yapılması gerekir 17)Kompozitler kesilip delinebilir: Kompozitler, tahta gibi kolayca kesilir, delinir, Zımparalanır. Bu amaçla kullanılan aletlerin sert çelik veya elmas uçlu olması Halinde daha iyi sonuç alınmaktadır. Tablo 4.1 : Değişik cam elyafı oranlı takviyeli polyester özelliklerinin çelik ve Alüminyum ile karşılaştırılması [22] 4.1. Doymamış Polyester Reçinesi Üretimi Bir alkol ile bir asidin reaksiyona girmesiyle bir ester ve su oluşturmaktadır. Bu Reaksiyon geri dönüşümlü bir denge işlemidir. [7] Şekil 4.1: Basit bir ester üretim reaksiyonu. [7] Özellikler Cam Cam Takviyeli Polyester Diğer Malzeme Cam Doymamış Keçe Keçe Dokun. Fitil Çelik Alüminyum Lifi Polyester % 30 %40 %60 Özgül Ağırlık (g/cm3) 2.57 1.20 1.5 1.6 1.8 7.8 2.7 Isıl Genleşme Katsayısı 5-7 100 25 20 12 12.5 23 Isı İletkenlik Katsayısı 0.74 0.13 0.21 0.23 0.26 39 150 Özgül Isı 0.17 0.39 0.31 0.28 0.22 0.16 0.23 E-Modülü (MPa) 70000 4000 8000 10000 19000 200000 70000 - 50000 Çekme Dayanımı ( (MPa) 3000 60 100 140 350 350 120 Eğilme Dayanımı (MPa) _ 100 190 240 440 400 200 Basınç Dayanımı (MPa) _ 100 150 180 290 400 200 7.3. Karakterizasyon İşlemleri İçin Numunelerin Hazırlanması Karakterizasyon işlemlerinde el yatırması yöntemiyle hazırlanan numuneler Uygun şekillerde kesilerek mekanik değerlerine bakılmıştır. Mekanik testlerde Numunelerin çekme, eğme ve darbe mukavemetleri ölçülmüştür. Ayrıca el Yatırmasında üretilen laminantların içeriğine de bakılarak ne kadar cam elyaf ve ne Kadar polyester içerdiği cam oranı tayini testi yapılarak belirlenmiştir. 7.3.1. Cam Oranı Tayini Yaptığımız çalışmada, cam- polyester ve dolgu malzemesi arasındaki oranı Doğrulamak adına cam oranı tayini testi yapılmıştır. Bu testin amacı, numuneden Alınan parçanın ilk ağırlığı ve etüve konulduktan sonraki ağırlığı arasında bir ilişki Kurulmasıdır. El yatırması işlemi ile hazırlanan laminantlardan istenilen cam oranına sahip Olup olmadığını bulabilmek için, hazırlanan her bir laminantın birer numunesinden bir Parça alınır ve bu parçalar alüminyum folyo içerisine sarılarak hassas tartıda tartılır. Daha sonra bu hazırlanan numuneler etüvde 610-615oC sıcaklıkta yarım saat ile bir Saat arasında tutulur ve burada reçinenin yanması sağlanır. Yanan reçinenin ardından, Numuneler alınır ve soğumalarını beklenir. Soğuduktan sonra, alüminyum folyo İçindekilerle tekrardan hassas teraziye konulur. Etüve konulmadan önce alınan değerle Yani ilk değer, etüvden alındıktan sonra ölçülen yani son değer birbirlerinden Çıkartılarak numune içindeki cam elyaf miktarı bulunmuş olur. Zaten etüvden alınan Numune sadece cam elyaf içermektedir, çünkü etüvde diğer bütün organik bileşikler Yanmaktadır. Böylece ilk tartımla bu son tartım oranlanarak cam elyaf yüzdesi Hesaplanır. 7.3.2. Çekme Dayanımı [23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5] Çekme testinin amacı; üretilen numunenin maksimum çekme mukavemetinin Hesaplanmasıdır. İlk olarak bu test için özel kesilmiş numuneler hazırlanmaktadır. Bu Numunelerin boyutları; ISO 527-1’de belirtildiği gibi standartlara uygun olarak Kesilmektedir. Bu standarda göre: Şekil 7.13: Test boyu(L, mm)-Numune Kalınlığı-Kalıp Boyu (A, mm)-Kalıp Genişliği B, mm) Test boyu,L Numune Kalınlığı Kalıp Boyu, A Kalıp Genişliği, B Tip 1 25mm+/-0.5 mm 2mm+/-0.2 mm 115 25+/-1.0 Tip 2 20mm+/-0.5 mm 2mm+/-0.2 mm 75 12.5+/-1.0 Tip 3 10mm+/-0.5 mm 2mm+/-0.2 mm 50 8.5+/-0.5 Tip 4 10mm+/-0.5 mm 1mm+/-0.1 mm 35 6+/-0.5 Numune boyutları yukarıdaki gibi belirlenmiştir. Bu şekilde gösterilen bir çekme numunesinin kesildiğinde sahip olacağı şekildir. Her bir test için kesilmesi gereken numune sayısı 5 adettir. Bu 5 numune çekme Cihazına (Zwick Z100) yerleştirilmeden önce; bilgisayara girilmek üzere kalınlıkları Ve genişlikleri ölçülmektedir. Bu ölçüm numune boyunca 3 yerden (iki baştan ve ortadan) alınır ve bu 3 Değerden en küçüğü bilgisayar verisi olarak kabul edilir. En küçük değerin baz Alınmasının nedeni, numunenin deney esnasında kopmasının bu zayıf noktadan Gerçekleşeceği düşünülmektedir. Numunelerin verilerini bilgisayar girdikten sonra; numune çekme cihazının Çenelerine paralel olacak şekilde takılır. Ekstansometrenin çeneleri test boyuna (L) Ayarlandıktan sonra numuneye tutturulur. Test programına numune kalınlığı ve Genişliği girilir. Test hızı ayarlanır. Burada test hızı zamanla ve sabit bir artış oranıyla Uygulanmaktadır. Bu grafiklere göre; kopma gerçekleşmeden önce görülen maksimum nokta Çekme dayanımını gösteren noktadır. Çekme dayanımının birimi MPa olarak ifade Edilir. Çekme dayanımıyla ilgili çeşitli hesaplamalar şöyledir: TS = Fm / Wt TSb = Fb / Wt Eb = 100 ( Lb – L0 ) / L0 Se = Fe / Wt Es = 100 ( Ls – L0 ) / L0 Fe = SeWt Sy= Fy / Wt Ey = 100 ( Ly – L0)/ L0 Fb = Kırılma noktasındaki kuvvet , N Fe = Gerilme noktasındaki kuvvet, N Fm = maksimum kuvvet , N Fy = Akma noktasındaki kuvvet , N L0 = Başlangıç test boyu , mm Ls = Stresin oluştuğu noktadaki test uzunluğu ,mm Ly = Akma noktasındaki test uzunluğu , mm Se = Gerilim MPa T = Numune kalınlığı , test boyundaki W = Test numunesi genişliği E= Elongation = % uzama Eb = Elongation at break =Kopma anındaki uzama Ey = Elongation at yield = Akma noktasındaki uzama S = Stress : Gerilme Sy = Stress at yield = Akma noktasında birim alana uygulanan kuvvet TS = Tensile Strength = birim alana uygulanan kuvvet TSb = Tensile Strength at break = Kopma anında birim alana uygulanan kuvvet Δmax = max. Kopma mukavemeti Δ50 = % 50 uzamadaki mukavemet Δ100 = % 100 uzamadaki mukavemet Δ200 = % 200 uzamadaki mukavemet Δ300 = % 300 uzamadaki mukavemet [23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5] Eğme testinin amacı, üretilen numunenin eğme anındaki dayanımını bulmaktır. Yine ISO standartlarına göre kesilmiş olan çubuk eğme cihazındaki iki sabit nokta Üzerinde dururken, yukarıdan inen prob tarafından numuneye kuvvet uygulanır ve bu Kuvvet sayesinde numune eğilir ve belli bir süre sonra kırılır. Kuvvet, numune Kırılıncaya kadar uygulanmaya devam edilir. Bu test için ISO 178 standardına göre cihaza gerekli parametreler girilmelidir. Bu parametreler ISO standardına göre: Numune uzunluğu: 8 mm Numune genişliği: 1mm Numune kalınlığı: 4 cm Olmalıdır. Numune standartlara göre kesilmeli, dikdörtgen olmalıdır; uçları Yuvarlatılmamalıdır. Ölçülen kalınlık değerine göre; cihazın iki sabit mesneti Arasındaki mesafe ve probun hızı ayarlanmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra; numune iki Mesnetin üzerine yerleştirilir ve numunenin tam ortasına yük uygulanır. Kuvvetin Uygulandığı sırada numune kırılmadan önce, numunenin dayandığı maksimum eğilme Gerilmesi eğilme dayanımını verir. [23.6] 7.3.4. Darbe Dayanımı Darbe testinin amacı, numunenin belirli darbe şartları altındaki davranışını ve Kırılganlığını veya dayanıklılığını belirlemektir. Deneylerde Izod ve Charpy darbe Testleri yapılmıştır. 7.3.4.1. Izod Darbe Testi [23.8] Bu testte numune cihaza dik bir şekilde yerleştirilir, yukarıdan serbest bırakılan Çekiç numuneye çarpar ve numunenin kırılmasına neden olur. Bu kırılma sırasında Cihaz tarafından belirlenen enerji değeri, malzemenin sönümleyebileceği maksimum Enerjiyi göstermektedir. Numune ile ilgili parametreler cihaza girilmeden önce ISO standartlarına bağlı Kalınarak belirlenir. Buna göre; numunenin eni, boyu, kalınlığı, çentikli veya çentiksiz Oluşu ve uygulanacak yük miktarı ulaşılacak sonuç açısından büyük önem Taşımaktadır. ISO’ ya göre testte kullanılan Numunenin boyu: 8 cm Numunenin eni: 1cm Numunenin kalınlığı: 0.4 mm Olmalıdır. Uygulayacak yük miktarı (çekiç enerjisi) ise 7.5 kJ olmalıdır. Kullanılan Numuneler çentiksiz numunelerdir. Bu darbe deneyinde çekiç numuneye 124.4°’ lik bir açıyla gelerek çarpar ve Numuneyi kırar. Bu kırılma anında okunulan değer Izod yöntemine göre numunenin Darbe dayanımını vermektedir. Test sonunda kırılma aşağıda verildiği şekilde değerlendirilir: • Tamamen kırılma : test sonunda numune tamamen kırılarak iki yada daha çok Parçaya ayrılır. • Bağlandığı yerden kırılmak : Kırılma aparata bağlandığı noktada gerçekleşir. İki parça birbirinden ayrılır. • Kısmen Kırılma : Kırılma , aparata bağlanma noktasında olur tamamen Ayrılma olmaz. • Kırılma olmaz ; Kırılma olmaz yalnızca numune eğrilebilir. [23.8] 7.3.4.2. Charpy Darbe Testi [23.7] Bu test, Izod darbe testiyle aynı şekilde uygulanmaktadır. Ama aralarında Numunenin cihaza yerleştirilmesi, çekicin daha farklı olması, uygulanan enerjinin Farklı olması ve çekicin numuneye farklı bir açıyla vurması gibi değişiklikler söz Konusudur. Charpy darbe testinde numune cihaza yatay bir şekilde yerleştirilir. Numuneler Yine çentiksizdir ve Izod darbe testindeki numune boyutlarıyla aynı boyutlara Sahiptirler. Kullanılan çekiç daha farklı bir yapıdadır. Bu yöntemde çekicin numuneye Uygulaması gereken enerji 11 kJ’ dür. Ayrıca çekiç numuneye 160°’ lik bir açıyla Gelerek çarpar ve numune kırılır. Bu kırılma anında okunulan değer Charpy yöntemine Göre numunenin darbe dayanımını vermektedir. [23.7] Matriks malzeme içinde yer alan fiber takviyeler kompozit Yapının temel mukavemet elemanlarıdır. Düşük Yoğunluklarının yanı sıra yüksek elastik modüle ve sertliğe Sahip olan fiberler kimyasal korozyona da dirençlidir.  Ayrıca fiberlerin yüksek performanslı mühendislik Malzemeleri olmalarının nedenleri aşağıda verilen Özelliklere de bağlıdır Üstün mikro yapısal özellikler, tane boyutlarının küçük Oluşu, küçük çapta üretilmeleri.  Boy/çap oranı arttıkça matris malzeme tarafından Fiberlere iletilen yük miktarının artması.  Elastik modülünün çok yüksek olması. Yüksek çekme mukavemetine sahiptirler.  Isıl dirençleri düşüktür.  Kimyasal malzemelere karşı dirençlidirler.  Nem absorbe etme özellikleri yoktur.  Elektriği iletmezler. Bu sorunun birden çok cevabı Bulunmaktadır.  Taşıdığı karakteristik özellikleri ile diğer Malzemelere göre birçok avantajları bulunan Kompozit malzemeler uzun ömürleri, Hafiflikleri, yüksek kimyasal ve mekanik Dayanımları gibi pek çok üstün Özelliklerinden dolayı tercih edilirler. Kompozit malzemelerin üretimiyle aşağıdaki Özelliklerin biri veya birkaçının geliştirilmesi Amaçlanmaktadır: -Mukavemet (Dayanım) -Elektrik iletkenlik -Yorulma dayanımı -Akustik iletkenlik -Aşınma dayanımı -Rijitlik -Korozyon dayanımı -Hafiflik -Kırılma tokluğu -Ekonomiklik -Termal özellikler -Estetiklik -Isıl iletkenlik 1. Yüksek mukavemet/yoğunluk Oranı (Özgül Mukavemet): 32 Yüksek mukavemet değerlerine sahip Kompozitler üretilebilir. Geleneksel malzemelere Göre mukavemet/yoğunluk oranları daha yüksek Olabilir. Örneğin: Yüksek mekanik özelliklere sahip Kompozit profiller üretilebilmekte ve Konstrüksiyonlarda kullanılabilmektedir. 2. Yüksek rijitlik/yoğunluk oranı (Özgül Rijitlik): Rijitlik/yoğunluk oranı yüksek kompozitler Üretilebilir. 3. Hafiflik: Plastik esaslı kompozitler, geleneksel Malzemelere göre hem daha hafiftirler hem de Daha yüksek mukavemet değerlerine Sahiptirler. Kompozit malzemeden üretilen bir Profil kesit, muadili bir çelik profilin ortalama ¼ ‘ ü ağırlığındadır. Kompozitlerin yüksek elektrik yalıtım Özellikleri, birçok makine elemanının İmalatında tercih nedeni olmaktadır. Ayrıca, elektrik-elektronik sektöründe Yaygın olarak kullanılırlar. Örnek: Trafo, kablo, plaka gibi elemanların Üretiminde yaygın olarak kullanılırlar. Kompozitlerin Sağladığı Başlıca Avantajla  Çevre şartlarına karşı kompozitlerin antikorrozif özellikleri, diğer malzemelere göre çok Üstündür.  Yüksek kimyevi direnç yeteneği sayesinde kompozit malzemeler kimyasal tesislerde ve Diğer kimyasal korozyon riski taşıyan alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.  Kimyevi madde depolama tanklarından platform ve yürüme yollarına kadar birçok alanda Kullanılırlar. Kompozitlerin Sağladığı Başlıca Avantajlar: 36 5. Korozyon dayanım Özellikle, betonun gözenekli olması Nedeniyle, kompozitin ana bileşenlerinden Polyesterin betonun gözeneklerine Sızmasından dolayı iyi bir yapışma sağlanır. Kompozitlerin Sağladığı Başlıca Avantajlar: 42 11. Beton yüzeylere uygulama Kompozitler ahşap yüzeylere koruyucu Ve kaplama olarak kullanılır. Ancak Ahşap kuru olması halinde, polyester Reçineye katkı yapılarak iyi bir Yapışma sağlanması gerekir. Kompozitlerin Sağladığı Başlıca Avantajlar: 43 12. Ahşap yüzeylere uygulama: Metal yüzeyindeki pas ve yağ kalıntıları Temizlendikten sonra kompozitlerle Kaplanabilir.  Bu sayede demir ve çelik yüzeyler Korozyondan korunabilir. Kompozitlerin Sağladığı Başlıca Avantajlar: 44 13. Metal yüzeylere uygulama Kompozitler ahşap yüzeylere koruyucu Ve kaplama olarak kullanılır. Ancak Ahşap kuru olması halinde, polyester Reçineye katkı yapılarak iyi bir Yapışma sağlanması gerekir.  Kompozitlerin alev dayanımı, kullanılan polyesterin özelliğine Bağlıdır. Kompozit bileşenlerinin özelliklerine göre yanmaya Karşı dirençleri artırılabilir.  Isı iletimleri düşük olduğundan, izolasyon malzemesi olarak Kullanılırlar.  Kimyasal katkılarla alev dayanımları iyileştirilebilir. Alev Geciktirme, ilerletmeme ve kendiliğinden sönme özelliklerine Sahip kompozit malzemelerin yangın esnasında çıkardığı zehirli Gaz oranı minimum seviyededir. Bu özellikleri ile yangın Merdiveni gibi kritik güvenlik noktalarında kullanılırlar. Bilhassa termoset plastik grubundan Polyester reçine esaslı kompozitler Yumuşamak suretiyle şekil Değiştirmezler. Isıl dayanımları Hasar görmeleri halinde tamir edilebilirler. Onarım işleminde bir kalıp kullanılır. Onarım sonrası zımpara ve boya yapılır. Geniş renk ve desen seçenekleri, 19. Esneklik, 20. Sızdırmazlık (su izolasyonu), 21. U.V. ışınlarına dayanım, Geniş renk ve desen seçenekleri, 19. Esneklik, 20. Sızdırmazlık (su izolasyonu), 21. U.V. ışınlarına dayanım, Günümüzde kompozit yapılarda kullanılan en önemli takviye malzemeleri sürekli Elyaflardır.  Sürekli elyaflar, özellikle modern kompozitlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.  Elyaf takviyeler, kompozitin temel mukavemet elemanları olup,  Düşük yoğunluk,  Yüksek elastisite modülü,  Yüksek mukavemet,  Sertlik Gibi özelliklere sahip olmaları gerekir. Küçük çapta üretildikleri ve iç yapı tane Boyutları küçük olduğu için malzeme kusurları Minimize edilmiştir. Bu nedenle üstün Mikroyapısal özelliklere sahiptirler. Bundan Dolayı Elastisite modülleri ve Mukavemetleri yüksektir. 2. Lif boyu/çap oranı büyük olduğundan matris Tarafından elyafa iletilen yük miktarı da Artmaktadır. 3.2. Cam Elyaf Takviyeli Polyesterler (CTP) Kompozit malzemelerde kullanılan elyafların fiziksel biçimleri, oluşturulan yeni Malzemenin özellikleri üzerinde çok önemli bir faktördür. Takviyeler temel olarak üç Farklı biçimde bulunmaktadır. Bunlar; parçacıklar, süreksiz ve sürekli elyaflardır. Parçacıklar genelde küresel bir biçimde olmamasına rağmen her yönde yaklaşık olarak Eşit boyutlardadır. Çakıl, mikro balonlar ve reçine tozu parçacık takviyelerine örnekler Arasında sayılabilir. Takviye malzemelerinin bir boyutu diğer boyutlarına göre daha Fazla olduğunda elyaflardan söz edilmeye başlanır. Süreksiz elyaflar (doğranmış Elyaflar, öğütülmüş elyaflar veya whiskers püskül) birkaç milimetreden birkaç Santimetreye kadar değişen ölçülerde olabilmektedir. Çoğu lifin çapı birkaç Mikrometreyi geçmemektedir. Bu nedenle elyafın parçacık halden lif haline geçişi için Çok fazla bir uzunluğa gerek yoktur [15]. Sürekli elyaflar ise tel sarma yöntemi gibi yöntemlerde kesilmeden ip şeklinde Kullanılmaktadır. Elyaflar en yüksek mekanik özelliklerini enlerinden daha çok Boylarına gösterir. Bu özellikler kompozit malzemelerin metallerde rastlanmayan aşırı Anisotropik malzeme özelliği göstermelerine neden olur. Bu nedenle tasarım aşamasında Elyafların reçine içindeki yerleşimleri ve geometrilerini göz önünde bulundurmak çok Önemlidir. Malzemenin anisotropik özelliği tasarım aşamasında ürünün uygun yerinde Kullanılarak avantaja dönüşebilir. Bazı durumlarda malzemenin dayanımı artırmak, tüm yönlerde eşit mukavemet elde Etmek için elyaflar kumaş olarak dokunur. Sürekli liflerle hazırlanan dokuma elyaf Kumaşlarının farklı amaçlar için geliştirilmiş türleri vardır. Bu türler Şekil 3.2’de Verilmiştir. Cam elyafının günümüzde en çok kullanılan ve geçerli takviye malzemesidir. Cam elyafı silika, kolemanit, alüminyum oksit, soda gibi cam üretim maddelerinden Üretilmektedir. Cam elyafı, elyaf takviyeli kompozitler arasında en bilinen ve Kullanılandır [16]. Cam elyafı özel olarak tasarlanmış ve dibinde küçük deliklerin bulunduğu özel bir Ocaktan eritilmiş camın itilmesiyle üretilir. Bu ince lifler soğutulduktan sonra Makaralara sarılarak kompozit hammaddesi olarak nakliye edilir. Özellikle cam elyafı İle matris arası yapışma gücünü arttıran “silan” bazlı ve elyaf üzerinde ince film Oluşturan kimyasalların sonra kullanım sahaları artmıştır [15]. Elyaflar işlem sırasında dayanıklılıklarının %50‘sini kaybetmelerine rağmen son derece Sağlamdırlar. Cam elyafı halen aramid ve karbon elyaflarından daha yüksek dayanıklılık Özelliğine sahiptir.


Sas Mikrofiber uygulama aşamaları

DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLMEK HİÇDE KOLAY DEĞİL DİR. KATMAN KATMAN AŞAMALI OLARAK İŞLEMLER DEN GEÇMEK TEDİR.

Haberler

#izolasyon #izolasyondünyası #izolasyonmalzemesi #i̇zolasyon #izolasyonbakım #izolasyonu #izolasyondunyasi #izolasyongünleriçatı izolasyonDam izolasyonDam Yalıtımı Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?Dünyanın izolasyonuIsı yalıtımıİzolasyonİzolasyon Sistemleri Ne İşe Yarar?Sas izolasyonSu İzolasyon Hizmeti Alınırken Dikkat Edilmesi GerekenlerSu izolasyonuYalıtımYalıtım malzeme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir