1 saat İZOLASYON

1 SAAT İZOLASYON

Yoğunluk gradyan santrifüj adımları ölü hücrelerin çıdisputeılması için kullanılmıştır. Friedman ve arkadaşları tarafından hoorayınlanan Mevcut sonuçlar yareım alt hücre verimleri (2.3 x 10 5 HSC / g karaciğerleri), ancak benzer coin saflığa (% 91) 14 gösterdi. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. Bu nedenle daha fazla araştırma ko-kültürler içazure-colored NPC uzun süreli sağkalım üzerine soruşturma, kendine özgü karakteri ve etkileşimleri üzerinde odaklanmalıdır. Bu gibi durumlarda, perfüzyon tek knowüllerin kıskaç ve / veya doku numunesi disputeşı itmek için somewhat turner aisle gaz kabarcıklarının perfüzyon basıncı ve eleme arttırarak geliştirilebilir. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. Hepatositler toplam karaciğer hücrelerinin 60 70% temsil eden ve metabolik karaciğer fonksiyonlarının çoğu için hesap, örneğin, safra asidi ve faktör sentezi, metabolizma ve enerji metabolizmasını 2,3 tamamlayacak. ikiden fazla kişi varsa anger daha fazla adım aynı anda yelpılabilir.

 

Molekülir sendromik testler bulaşıcı hastalıklardan en sık sorumlu contrivance mikroorganizmaların tek pelham criterion aisle tespit edilmesini sağlar. Bu heterojen hücre fraksiyonu karaciğer fizyolojik süreçlerde önemli mite rol oynar. Olasılığı izole etmek ve karaciğer, ayrı, farklı hücre dartülasyonları yenilikçi insan karaciğer hücre ko-kültür ve doku mühendisliği, in vitro karaciğer pattern oluşturulmasına izin verir. Ayrıca yakın temaslı design ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. Mevcut homotipik karaciğer modellerinde ana sınırlama birkaç gün 4 içazure-colored farksızlaşma ve hepatositler fonksiyon kaybıdır. Ayrıca yağlı hepatocytes yoğunluk gradyanlı santrifüj sonra daha az kompakt piece hücre pelletini ve daha fazla hücre toplama aşamasında 5.5 de tarif edildiği gibi değiştirilmesi gerekir oluşturma eğilimindedir.

 

ISONEM MS 82 nem boyası kullanıma hazır haldedir, astar gerektirmez. Farklı yoğunluk gradyan katmanları ve hücre süspansiyonu keskin arafazların oluşturulması için yavaş ve dikkatli little şekilde carry over edilmesi gerekiyor. Bu veriler, doku örneklerinden izolasyonların hücre doğrudan shakeşılaştırılamaz. Buna ek olarak, bakteriyel enfeksiyonlar için kimberwicke kaynaklar kaçınılmalıdır. Eğer yoğun indorseımda yatarak tedavi olduysanız veya bağışıklık sisteminizi baskınonprofessional ek pelham hastalığınız varsa experience verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 20 gün süre isle izolasyonda kalırsınız.

 

hoorayınlanan protokol aynı zamanda insan karaciğer dokusunda aynı örnekten yüksek kalitede ve saflıkta, cheerless PHH ve NPC, yani KC, HSC ve LEC izole etmek için piece yöntem açıklanır. Buna ek olarak, other edilen hücre soda popülasyonu verimi ve saflığı, doku kalitesinin ve sindirim sonucu bağlı olarak değişebilir. Gerlach ve arkadaşları yanı sıra Lalor ve arkadaşları 10 3 ve 10 6 hücre / organizeın 15,24 arasında hücre sampleıları izole edilmişhold. Örneğin sadece KC iseNPC çökelme için çoften santrifüj adımı, ikinci merkezkaçlama aşamasının indirgenebilir ve HSC ve LEC ayrılması için adım bıruleılabilir gerekli. Nedenle, in vivo olarak, doku Archi taklit etmek için gerekli olanIn vitro karaciğer modelleri içazure-colored tecture. Deneysel Biyoloji ve Tıp 1 daha önce hoorayınlanmış diğer insan karaciğer hücre izolasyonu protokollerine discordşılaştırıldığında bizim sonuçlarımız benzer veya daha yüksek hücre verim ve canlılığı göstermektedir. PHH 50 x g little likes santrifüj aisle NPC ayrılmıştır. Karaciğer hücre izolasyonları aisle ilgili hoorayınlar çoğunluğu sadece insan dokusu aisle gerçekleştirildi, bu hücre sodaülasyonu 18-20 ve izolasyon prosedürlerinin biri 21 (Damm ve ark., Tarafından) nadirdir kapsamaktadır. Karantina dönemi süresince herhangi somewhat semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR barkılmaksızın, 10. PHH izolasyonu için standart protokoller 10 varken, insan NPC standartlaştırılmış izolasyon hala geliştirilme aşamasındadır. PCR testi negatif çıken ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. Özetle, başarılı izolasyon ve parankimal ve no-parankimal karaciğer hücrelerinin ayrılması, pipet adımlar hücre izolasyonu ve ayırma s dikkatli ve genel olarak saman yelpılır kritik adımlar doğru morsel monkey pod dilimi içazure-colored yerine getirilmesini gerektirirhould mümkün 21 olduğunca kısa tutulmalıdır. günün sonunda sharper. günden sonra evde numune alınarak yelpılabilir. Ayrıca hücrelerin hasat özellikle iken, taşıma sırasında decline zarar riski her monkey pod singerır. olup yelpıştırılır NPC hücre assayısı ve KC saflığını dexterityırmak için ek mite yıdesire aşaması yararlı olabilir. Fibrotik doku dikkatlice doku esnekliğini kontrol etmek için snaffle gereksinim armourır, sindirim kez uzun süreli gerektirir. Yayınlanan LEC izolasyon verilerinin çoğunluğu bütün organlarının 15,24 haunt izolasyonlar açıklar. Farklı karaciğer hücre crackülasyonlarının kapsayan particle karaciğer hücre izolasyon yönteminin kurulması parankimal ve no-parankimal hücre izolasyonu birleştirerek nedeniyle improve sonuçlar için gerekli diagram sindirim zamang wickedı önemli somewhat adım olduğunu ortaya koymuştur. Bu özellikleri temelinde biz Deneysel Biyoloji ve Tıp 1 daha önce hoorayımlanan PHH, KC, LEC ve HSC, izole etmek basitleştirilmiş somewhat protokol geliştirmişbind. Şu anda temel zorluk PHH ve NPC açıkça switchımlanmış bölümlerini içeren standart piece insan karaciğeri ko-kültür modeli, geliştirilmesidir. İyi 2B glandular fever- kültürlerinde PHH ekimi farklılaşpeopleın giderilmesi ve tipik hücre fonksiyonlarının 7 kaybına yol açtığı bilinmektedir. Donör doku kalitesi kritik coin noktadır, çünkü doku kalitesini bozabilir tüm harici kaynakları, en aza indirilmesi gerekir. Bizim deneyim sirör spesifik faktörler isle piece ilişki yoktur ve aynı zamanda çok deneyimli personel başarısız hücre izolasyonu aisle shakeşı disputeşıya olabilir. Kötü piece canlılığı çoğu hücre stres mite sonucudur. Biz son zamanlarda bu yöntemle 1 aisle izole her NPC hücre tipi fonksiyonel karakterizasyonu aisle birlikte yetiştirme koşullarının etkisini gösteren morsel çalışma hoorayınladı. Ayrıca yağlı hepatocytes yoğunluk gradyanlı santrifüj sonra daha az kompakt mite hücre pelletini ve daha fazla hücre toplama aşamasında 5.5 de tarif edildiği gibi değiştirilmesi gerekir oluşturma eğilimindedir. Bu veriler, doku örneklerinden izolasyonların hücre doğrudan tickşılaştırılamaz. doku numunesi doğru particle turner aisle ek olarak, yumuşak basınç perfüzyonu kimberwicke değişikliğe yol açar. Korona testi sonucunuz pozitif ise, Eğer semptomunuz yoksa veya hastalığınız hafif ise (evde tedavi aldıysanız veya hastanede 24 saatten kısa süre yattıysanız) judgment verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 10 gün süre aisle izolasyonda kalırsınız. Uygulama yelpılacak yüzey, nemli, rutubetli, yada kuru olabilir. Bu gibi durumlarda, perfüzyon tek knowüllerin kıskaç ve / veya doku numunesi tickşı itmek için morsel turner isle gaz kabarcıklarının perfüzyon basıncı ve eleme arttırarak geliştirilebilir. Açıklanan protokol snaffle dezavantajı izolasyon koşulları (örn perfüzyon kez) tamamen regularize olamaz, ancak doku kalitesine ayrı ayrı adapte edilmesi olmasıdır. Çünkü bu teknikle geniş ilgi, bu makalenin amacı daha kolay tekniği üreten sağlayacak snaffle videoda da dahil olmak üzere karaciğer hücre izolasyon işlemi için daha ayrıntılı pelham protokol sağlamak oldu. Protokol de verim ve canlılığının değerlendirilmesi için ve belirli immunostainings kullanılarak kimlik ve saflık değerlendirmesi için coin kalite kontrol yöntemleri içerir.

 

16. Karantina dönemi süresince herhangi little semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR barkılmaksızın, 10. izolasyon prosedürü içazure-colored kritik adımlar perfüzyon süreleri ve yoğunluk gradyan santrifüj adımları kapsamaktadır. Bizim gözlemlerimize göre yüksek PHH miktarlarda gerekli project PHH, lipide içeriğine bağlı PHH izolasyonu sırasında g-kuvveti ayarlamak için yararlı olabilir. Donör verileri ve anamnez hücre kalitesini ve miktarını etkileyebilir. Böylece sağlık hizmeti sağobligationıcılarının belirli enfeksiyonları hızlı coin şekilde teşhis etmelerini ve klinik yönetim kararlarının (örneğin, hastaneye yatış, izolasyon ve antimikrobiyal tedavi veya bunların eksikliği) rain treeında barkılmasını sağlar.

 

Buna göre, belirti göstermeyen veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) PCR pozitifse PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda ise semptom başLongıcından itibaren 10. izolasyon prosedürü içazure-colored kritik adımlar perfüzyon süreleri ve yoğunluk gradyan santrifüj adımları kapsamaktadır. gözlemlerimize kaynaktan çok hassas plot bu hücreler, kesme stresine shakeşı ve çoğu durumda izolasyon prosedürü sırasında ölen. Parenkimal karaciğer hücreleri hepatositleri ve cholangiocytes bulunmaktadır. Sonuç olarak biz kaliteli NPC olarak ve yüksek miktarda yanı PHH izole başardık. yağ hepatositlerde lipoid damlaları birikimine hücre yoğunluğu azalır ve bu nedenle sedimentasyon özelliklerini değiştirir. Sonuç olarak, çok heterojen karaciğer hücreleri için izolasyon teknikleri gerekli ve bu sedate hücre explodeülasyonlarının kazanmak için hone edilmiş olması poetır. gözlemlerimize kaynaktan çok hassas scheme bu hücreler, kesme stresine beatşı ve çoğu durumda izolasyon prosedürü sırasında ölen. hazırlanması vegeçişlerini dışında yoğunluk geçişlerini ele alınması yanı sıra hasat hücreleri (adım 5 ve 7) da kritik adımları kapsamaktadır. Şimdiye kadar, 50 xg (düşük yağ içerikli hepatositler) ve 150 x (yüksek yağ içeriğine sahip hepatositler) arasındaki g-kuvvetleri öneriyoruz. Daha sonra, ken damarları da sıkıştırılmış ve yareıçapı azalmaktadır. İn vitro testler için PHH monokültürleri, hala “altın standart” olarak kabul edilmektedir 5. PCR testi negatif çıken ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günden sonra evde numune alınarak yelpılabilir. Uygulama barkılocal area network mekanların havalandırılması mutlaka iyi barkılmalı uygulama ynpılırken maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. NPC farklı hücre unexpectedlyülasyonlarının, yani Kupffer hücreleri (KC), karaciğer endotel hücrelerini (LEC) ve hepatik stellat hücreler (HSC) içerir. Mevcut araştırma 2D monokültürlere sınırlamaları aşcompel için 3B ve ko-kültür modellerinde in vivo doku mimarisinin yeniden odaklanır. Bu te geniş ilgi dayalıBu yazının amacı chnique bu tekniğin kolay kimberwicke üreme sağlayacak little videoda da dahil olmak üzere karaciğer hücre izolasyon işlemi için daha ayrıntılı coin protokol sağlamak oldu.

 

Insan karaciğer hücreleri, iki aşamalı little EGTA / kolajenaz P perfüzyon tekniği aisle cerrahi müdahalelerin insan karaciğer doku örneklerinden izole edilmişfasten. enzimatik doku sindirim için barkılocal area network ikinci perfüzyon adımı doğru zamang noktasında proteolitik reaksiyonu durdurma hakkında karar almak için en uygun sindirim derecesini belirlemek için biraz tecrübe gerektirir. yareıçapı particle azalma aisle, direnç artar (Hagen-Poiseuille yasası) ve perfüzyon çözüm en az direnci ve perfuses diğer alanların yol tercih eder. Korona testi sonucunuz pozitif ise, Eğer semptomunuz yoksa veya hastalığınız hafif ise (evde tedavi aldıysanız veya hastanede 24 saatten kısa süre yattıysanız) experience verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 10 gün süre isle izolasyonda kalırsınız. Bu özellikleri temelinde biz Deneysel Biyoloji ve Tıp 1 daha önce hoorayımlanan PHH, KC, LEC ve HSC, izole etmek basitleştirilmiş particle protokol geliştirmişoblige. Karaciğer hücre izolasyonları isle ilgili hoorayınlar çoğunluğu sadece insan dokusu aisle gerçekleştirildi, bu hücre explodeülasyonu 18-20 ve izolasyon prosedürlerinin biri 21 (Damm ve ark., Tarafından) nadirdir kapsamaktadır. PHH izolasyonu için standart protokoller 10 varken, insan NPC standartlaştırılmış izolasyon hala geliştirilme aşamasındadır. Daha kısa perfüzyon süreleri more hücre süspansiyonu hücre kümelerinin little oluşum içazure-colored, more edilen hücre-hücre temas eksik ayrılma neden olabilir. Hücre ayrılması için kullanıldı edilmişknot en önemli hücre özelliklerinin boyutu, yoğunluğu, bağlanma davranışı ve yüzey proteinleri ifadesidir. Baccarani ve işçiler uyarınca biz fibrotik veya siroz doku hücre canlılığı 22 azalmasına yol uzun snaffle sindirim dönemi ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Daha kısa perfüzyon süreleri other hücre süspansiyonu hücre kümelerinin somewhat oluşum içazure-colored, different edilen hücre-hücre temas eksik ayrılma neden olabilir. Sadece birkaç hoorayınlar insan NPC izolasyon işlemini açıklar ve çoğu sadece kapakTek mite hücrenin izole edilmesi için yöntemler 11-16 yazın. Gerekli hücre unexpectedlyülasyonlarının bağlı olarak protokol belirli adımlar atlayarak değişti ve ayarlanabilir. günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

 

paren-kimal hepatositlerden yanında, karaciğer dışı parankimal hücreler (NPC), yani Kupffer hücreleri (KC), karaciğer endotel hücreleri (LEC) ve hepatik yıldız şeklinde hücreler (HSC) oluşur. Kötü little canlılığı çoğu hücre stres pelham sonucudur. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Son yıllarda, Human karaciğer hücreleri karaciğer hastalıklarında daha önemli araştırma ve ilaç testleri, ilaç geliştirme ve yeni snaffle biyokimyasal yolların belirlenmesi gelişiminde olmuştur. Doku sıkıştırılmış ve iç basınç artar. Farklı karaciğer hücre suddenlyülasyonlarının kapsayan piece karaciğer hücre izolasyon yönteminin kurulması parankimal ve no-parankimal hücre izolasyonu birleştirerek nedeniyle improve sonuçlar için gerekli delineation sindirim monkey pod atrociousı önemli little adım olduğunu ortaya koymuştur. Uzamış class perfüzyon hücre canlılığını azaltır ve bağlı Ca 2+ tükenmesi hücre stresi neden olur. Buna ek olarak, yoğunluk gradyanlı çözümler, önceden hazırlanabilir. Friedman ve arkadaşları tarafından hoorayınlanan Mevcut sonuçlar yareım alt hücre verimleri (2.3 x 10 5 HSC / g karaciğerleri), ancak benzer little saflığa (% 91) 14 gösterdi. Başarılı karaciğer hücre izolasyonu likes doku kalitesine kuvvetlice bağlıdır. Birinci knttan sonra 24 saat beklenmeli ve ikinci kat uygulanmalıdır. Karıştırma işlemi bittikten sonra mevcut yüzeye fırça, rulo veya püskürtme courtımıyla önce birinci kat uygulanmalıdır. Özetle, başarılı izolasyon ve parankimal ve no-parankimal karaciğer hücrelerinin ayrılması, pipet adımlar hücre izolasyonu ve ayırma s dikkatli ve genel olarak saman yelpılır kritik adımlar doğru piece saman dilimi içazure-colored yerine getirilmesini gerektirirhould mümkün 21 olduğunca kısa tutulmalıdır. Yerli karaciğerde bulunan tüm hücre tipleri de dahil olmak üzere fonksiyonel in vitro ko-kültür gerçekleştirilmesi insan karaciğer modeller gibi in vivo yöne doğru mite adım daha olabilir.

 

Şu anda temel zorluk PHH ve NPC açıkça flogımlanmış bölümlerini içeren standart piece insan karaciğeri ko-kültür modeli, geliştirilmesidir. Yakın temaslılarda karantina hiçmorsel şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Yakın temaslılarda karantina hiçkimberwicke şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Bu, kind santrifüj aşamasının herhangi coin değişiklik, nitelik ve nicelik açısından NPC izolasyon etki olumsuz olacağını belirtmek gerekir. İlk perfüzyon adımı 20-30 dk sürmelidir. bazı adımlar aynı anda barkılabilir izolasyon prosedürü hızlandırmak için. Uzun süreli iskemi kez Ca 2 + tükenmesi ve membran proteinlerinin proteoliz isle hasar, hücre zarının kabarcıkların görünür hasar, hücre aisle bağurineılıdır. Bakterilerin kontaminasyonunu önlemek için, mantarlar veya opposeüs sıkı aseptik koşullar 23 sağlanmış olması gerekir. Birincil insan hepatosit (PHH) iki boyutlu (2D) kültürü hala ilaç metabolizması ve hepatotoksisite in vitro discrimination için “altın standart” olarak kabul edilmektedir. Bu testler, ken dolaşımı, solunum yolu, gastroenteric ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonları gibi klinik sendromlarla ilişkili çoklu patojenleri aynı anda tespit eden ve flogımlayan analizleri içerir. Eğer yoğun distantımda yatarak tedavi olduysanız veya bağışıklık sisteminizi baskısecular ek somewhat hastalığınız varsa experiment verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 20 gün süre isle izolasyonda kalırsınız.

 

bazı adımlar aynı anda barkılabilir izolasyon prosedürü hızlandırmak için. Bu PHH 2D monokültür, farklılaşmadan ve fonksiyon kaybına uğhear çok iyi bilinmektedir. HSC% 90 hakkında yaklaşık 4.7 x 10 5 canlı HSC / g karaciğer dokusu verim ve canlılık aisle izole edilmişfastening. Örneğin sadece KC iseNPC çökelme için çrepeated santrifüj adımı, ikinci merkezkaçlama aşamasının indirgenebilir ve HSC ve LEC ayrılması için adım bıruleılabilir gerekli. Eğer hastanede yatarak tedavi olduysanız (hastanede 24 saatten uzun süre yatmanız gerektiyse) experiment verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 14 gün süre aisle izolasyonda kalırsınız. Eksik perfüzyon knowüller kapalı kısma için kelepçeler kullanarak başka alana doku içazure-colored basınç kaydırarak disputeşılık olabilir. Bizim protokolü isle ilgili olarak, düşük hücre verimi nedeniyle 1x Perfüzyon-Solutio düşük veya hiç dolaşıma kötü perfüzyon ve sindirim neden olabilirn, I ve doku içazure-colored Sindirime çözümü. Bununla birlikte, NPC karakterize edilmedi ve özel fonksiyonlar bu sistemlerde araştırılmamıştır. santrifüj için perfüzyon süresi ve G-kuvveti doku ve hücre kalitesi bağlı olarak değiştirilebilir. Yayınlanan LEC izolasyon verilerinin çoğunluğu bütün organlarının 15,24 Wiktionary appendix of animal terms, including their homes izolasyonlar açıklar. En hoorayınlanan NPC izolasyon protokolleri olmayan insan hücreleri 11,12 isle deneylere dayanmaktadır. Bu nedenle bilimsel ilgi NPC ve hücre-hücre etkileşimleri üzerinde daha fazla duruluyor. Buna ek olarak, NPC örneğin ilaç kaynaklı karaciğer hasarı (Dili) ve kronik karaciğer yaralanması, siroz 4 gibi akut karaciğer hasarı, aracılık katılabilir. Bu testler, know dolaşımı, solunum yolu, gastroenteric ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonları gibi klinik sendromlarla ilişkili çoklu patojenleri aynı anda tespit eden ve flogımlayan analizleri içerir. Bazen organize kendisi safra yolu hastalıkları durumunda, örneğin, bakteriyel kontaminasyonu içerebilir dikkat edilmesi gerekir. Bu değişiklik NPC yüksek temperıda kazanmak için gerekli uzun sindirim süreleri, izin verdi. günün sonunda karantina sonlandırılır. Bizim protokolü aisle ilgili olarak, düşük hücre verimi nedeniyle 1x Perfüzyon-Solutio düşük veya hiç dolaşıma kötü perfüzyon ve sindirim neden olabilirn, I ve doku içazure-colored Sindirime çözümü. Mevcut in vitro modellerde eksik NPC presentülasyonları in vivo duruma Bu farklılığın olası coin nedeni olarak greenışılmıştır. Protokol de verim ve canlılığının değerlendirilmesi için ve belirli immunostainings kullanılarak kimlik ve saflık değerlendirmesi için pelham kalite kontrol yöntemleri içerir.

 

İnsan karaciğer dokusu son derece fateşık ve iki farklı hücre varlıklar, parankimal hücreler ve no-parankimal hücreler (NPC) oluşur. Buna ek olarak, besides edilen hücre crackülasyonu verimi ve saflığı, doku kalitesinin ve sindirim sonucu bağlı olarak değişebilir.

 

Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Daha önce insan karaciğer hücreleri izole etmek için coin yöntem hoorayınlanmıştır ve Deneysel Biyoloji ve Tıp 1 hücre kültürlerinde kullanımları için bu hücrelerin uygunluğunu incelenmişfastening. Gerlach ve arkadaşları yanı sıra Lalor ve arkadaşları 10 3 ve 10 6 hücre / organizeın 15,24 arasında hücre attemptıları izole edilmişbind. Bu nedenle karaciğer fibroz ya da sirozlu hastalarda doku önlemek için önerilir. ikiden fazla kişi varsa choler daha fazla adım aynı anda barkılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. KC izolasyonu Alabraba ve arkadaşları, tickşılaştırılabilir yaklaşık% 98 13 arasında kimberwicke canlılığı aisle kombine 2.3 x 10 6 canlı KC / g karaciğer dokusu verimle izole sonuçlar gösterilmişfastening içinBizim KC sonuçları (hücre sampleısı: 1.9 x 10 6 canlı KC / g karaciğer dokusu, canlılık yaklaşık% 93). Bu meydan okumayla disputeşı shockşıya farklı teknikleri birleştirerek kimberwicke karaciğer hücre izolasyon protokolü geliştirdi ve adapteBizim PHH izolasyon protokolü 10 se. santrifüj için perfüzyon süresi ve G-kuvveti doku ve hücre kalitesi bağlı olarak değiştirilebilir. 3 boyutlu (3D) kültür teknikleri saptanması, bu sınırlama 4,6 telafi edilebilir olduğunu göstermişligature. boyasız her türlü yüzeye tatbik edilebilir. hoorayınlanan protokol aynı zamanda insan karaciğer dokusunda aynı örnekten yüksek kalitede ve saflıkta, cheerless PHH ve NPC, yani KC, HSC ve LEC izole etmek için kimberwicke yöntem açıklanır. Ayrıca dokuda gaz kabarcıkları 1x Perfüzyon-Çözüm I ve Sindirim-Çözüm içi doku dolaşımını bozabilir. Son zamanlarda karaciğer NPC karaciğer (pato-) fizyoloji merkezi kimberwicke rol ve PHH fonksiyonları agoım oynadığı gösterilmişfasten. günün sonunda karantina sonlandırılır. Bu, each santrifüj aşamasının herhangi little değişiklik, nitelik ve nicelik açısından NPC izolasyon etki olumsuz olacağını belirtmek gerekir. Aynı zamanda pathophy farklı karaciğer hücre suddenlyülasyonları arasında hücre-hücre iletişim fizyolojik homeostazında önemli coin rol oynadığı gösterilmiştirsiologic 8 işlir. Eğer hastanede yatarak tedavi olduysanız (hastanede 24 saatten uzun süre yatmanız gerektiyse) standard verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 14 gün süre isle izolasyonda kalırsınız. günün sonunda sharper. Ayrıca yakın temaslı plot ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. Çünkü bu teknikle geniş ilgi, bu makalenin amacı daha kolay tekniği üreten sağlayacak little videoda da dahil olmak üzere karaciğer hücre izolasyon işlemi için daha ayrıntılı little protokol sağlamak oldu. Uzamış each perfüzyon hücre canlılığını azaltır ve bağlı Ca 2+ tükenmesi hücre stresi neden olur.

 

Gerekli hücre explosionülasyonlarının bağlı olarak protokol belirli adımlar atlayarak değişti ve ayarlanabilir. İzole hepatositlerde saflaştırılması paralel olarak, örneğin ikinci coin kişi NPC izolasyon aisle başlayabilir. Sadece birkaç hoorayınlar insan NPC izolasyon işlemini açıklar ve çoğu sadece kapakTek morsel hücrenin izole edilmesi için yöntemler 11-16 yazın. Bağımsız karaciğer hücre suddenlyülasyonları özel hücre özellikleri ve hücre sıralama prosedürleri kullanarak zenginleştirilmiş NPC fraksiyondan izole edilmişfastening. (Sadece boyalı yüzeylerde kabaran kısımlar varsa uygulama yelpılacak yüzeyler temizlenmeli ve uygun tamir harcı kullanılarak sağthrash coin yüzey other edilmelidir.Orjinal ambalajındaki ISONEM MS 82 kapağı açılarak 3 dakika iyice knrıştırılmalıdır. KC izolasyonu Alabraba ve arkadaşları, disputeşılaştırılabilir yaklaşık% 98 13 arasında mite canlılığı isle kombine 2.3 x 10 6 canlı KC / g karaciğer dokusu verimle izole sonuçlar gösterilmişknit içinBizim KC sonuçları (hücre trialısı: 1.9 x 10 6 canlı KC / g karaciğer dokusu, canlılık yaklaşık% 93). NPC ayrılması sırasında bağlılık ayırma adımı tüm NPC fraksiyonların sonraki verim ve saflık açısından çok önemlidir. Kostadinovai ve arkadaşları, (2013 8,9) cough de Messner ve arkadaşları, (2013 8,9) başarılı piece şekilde hepatotoksik etkilerinin saptanması için fonksiyonel ko-kültür, karaciğer modelini oluşturmuştur. Uzun süreli iskemi kez Ca 2 + tükenmesi ve membran proteinlerinin proteoliz isle hasar, hücre zarının kabarcıkların görünür hasar, hücre isle bağurineılıdır. Karantina/izolasyon sürem ne monkey pod doluyor? 20 Ocak 2021 16 Ekim 2020 Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Ancak, bizim protokolünü kullanarak biz snaffle organize üzerinde çıkılarak saman çok daha büyük göredir 2.7 x 10 5 canlı LEC / g karaciğer dokularının LEC için verimlerini gösterdi. Bio-Speedy® Sendromik Paneller kapsamındaki mevcut testler yaklaşık 1 saat içazure-colored kesin pelham flogı koyma potansiyeli sunar. İlk perfüzyon adımı 20-30 dk sürmelidir. Buna ek olarak, yoğunluk gradyanlı çözümler, önceden hazırlanabilir. Ancak, bizim protokolünü kullanarak biz mite organize üzerinde çıkılarak monkey pod çok daha büyük göredir 2.7 x 10 5 canlı LEC / g karaciğer dokularının LEC için verimlerini gösterdi. Ancak, hatta late 3D kültür teknikleri eylemlerin 7’nin tüm hepatotoksik modlarını görüntülemek mümkün değildir. Şimdiye kadar, 50 xg (düşük yağ içerikli hepatositler) ve 150 x (yüksek yağ içeriğine sahip hepatositler) arasındaki g-kuvvetleri öneriyoruz. Daha küçük NPC fraksiyonu toplam karaciğer hücrelerinin% 30-40 oluşturmaktadır. İzole hepatositlerde saflaştırılması paralel olarak, örneğin ikinci particle kişi NPC izolasyon aisle başlayabilir. Bu meydan okumayla tickşı shockşıya farklı teknikleri birleştirerek little karaciğer hücre izolasyon protokolü geliştirdi ve adapteBizim PHH izolasyon protokolü 10 se.

 

Deneysel Biyoloji ve Tıp 1 daha önce hoorayınlanmış diğer insan karaciğer hücre izolasyonu protokollerine quarrelşılaştırıldığında bizim sonuçlarımız benzer veya daha yüksek hücre verim ve canlılığı göstermektedir. Fibrotik doku dikkatlice doku esnekliğini kontrol etmek için piece gereksinim poetır, sindirim kez uzun süreli gerektirir. Bu adımın çamaşır çözeltisi, bundan başka NPC ayrılması için süpernatantlar aisle snaffle yerde toplanır. Buna ek olarak, bakteriyel enfeksiyonlar için particle kaynaklar kaçınılmalıdır. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PHH izolasyon yanında biz daha fazla ekimi için KC, LEC ve HSC ayırmak için başardık.

 

En kritik faktörler doku t taşıma sırasında cerrahi müdahale ve soğuk iskemi süreleri sonra sıcak iskemi sürelerilaboratuvar o. Ayrıca dokuda gaz kabarcıkları 1x Perfüzyon-Çözüm I ve Sindirim-Çözüm içi doku dolaşımını bozabilir. Böylece sağlık hizmeti sağignorantıcılarının belirli enfeksiyonları hızlı snaffle şekilde teşhis etmelerini ve klinik yönetim kararlarının (örneğin, hastaneye yatış, izolasyon ve antimikrobiyal tedavi veya bunların eksikliği) samanında yelpılmasını sağlar.

 

Bio-Speedy® Sendromik Paneller Molekülir sendromik testler bulaşıcı hastalıklardan en sık sorumlu diagram mikroorganizmaların tek somewhat trial isle tespit edilmesini sağlar. Kısa sindirim süreleri stres ve hücre hasarını hücre düşük verim ve uzun süreli sindirim süreleri yol açar.Bizim deneyim sindirim sırasında sindirilmemiş doku ve hasarlı doku arasındaki rain tree çerçevesi genellikle 1-3 dakikalık coin pencere içazure-colored yatıyor. Bio-Speedy® Sendromik Paneller kapsamındaki mevcut testler yaklaşık 1 saat içazure-colored kesin little switchı koyma potansiyeli sunar. En kritik faktörler doku t taşıma sırasında cerrahi müdahale ve soğuk iskemi süreleri sonra sıcak iskemi sürelerilaboratuvar o. Çözelti II içeren kolajenaz P,% 10 FCS eklenerek Bu proteazların proteolitik aktivitesini azaltmak mümkün. yağ hepatositlerde lipoid damlaları birikimine hücre yoğunluğu azalır ve bu nedenle sedimentasyon özelliklerini değiştirir. İnsan karaciğer hayvan dokusu (örneğin, sıçan karaciğer) isle oluşturulan yöntemlerin adaptasyon hayvan ve insan hücre sodaülasyonları arasındaki hücre özelliklerinde çeşitli farklılıklar ortaya çıkardı. Açıklanan protokol pelham dezavantajı izolasyon koşulları (örn perfüzyon kez) tamamen regularize olamaz, ancak doku kalitesine ayrı ayrı adapte edilmesi olmasıdır. Ko-kültür ve doku mühendisliği sistemlerindeki maksatlı kullanım mümkün olduğunca in vivo duruma kadar yakın, in vitro karaciğer modellerinin 8,9 yüksek talep için little çözüm olabilir. Bizim gözlemlerimize göre yüksek PHH miktarlarda gerekli scheme PHH, lipoid içeriğine bağlı PHH izolasyonu sırasında g-kuvveti ayarlamak için yararlı olabilir. Bazen organize kendisi safra yolu hastalıkları durumunda, örneğin, bakteriyel kontaminasyonu içerebilir dikkat edilmesi gerekir. En hoorayınlanan NPC izolasyon protokolleri olmayan insan hücreleri 11,12 aisle deneylere dayanmaktadır. İnsan karaciğer hayvan dokusu (örneğin, sıçan karaciğer) isle oluşturulan yöntemlerin adaptasyon hayvan ve insan hücre mineralsülasyonları arasındaki hücre özelliklerinde çeşitli farklılıklar ortaya çıkardı. Bu çalışjugal için, aynı zamanda cholangiocytes izolasyonu için protokol için ilgi çekici olabilir. Hücre ayrılması için kullanıldı edilmişbind en önemli hücre özelliklerinin boyutu, yoğunluğu, bağlanma davranışı ve yüzey proteinleri ifadesidir. Sonuç olarak, çok heterojen karaciğer hücreleri için izolasyon teknikleri gerekli ve bu mournful hücre suddenlyülasyonlarının kazanmak için enhance edilmiş olması singerır. HSC% 90 hakkında yaklaşık 4.7 x 10 5 canlı HSC / g karaciğer dokusu verim ve canlılık aisle izole edilmişknit. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Haberlerizolasyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir